Vad ska du gora om du far punktering under fard?

Vad ska du göra om du får punktering under färd?

Detta gör du vid punktering

  1. Om du upplever att däcket blir platt under körning är det viktigt att få bilen ur vägbanan utan att bilen hindrar andra förare och skapar farliga situationer.
  2. Om bilen står otryggt – ta på dig en reflexväst och sätt ut en varningstriangel.

Vad gör man om bilen stannar?

Vid fara för liv, ring alltid 112!

  1. Varna. Sätt på varningsblinkers. Sätt ut varningstriangel på ett avstånd av minst 100 meter, gärna längre, så att andra trafikanter varnas.
  2. Lämna. Det är inte säkert att vara kvar i bilen eller att vara på vägen.
  3. Larma. Använd professionell hjälp.

Får man byta däck på motorväg?

Tack för din fråga. Du kan stanna på motorvägens vägren för att byta däcket. Glöm inte att sätta ut varningstriangeln. Om däcket sakta släpper ut luft är det naturligtvis bättre att ta av vid avfarten och där stanna på lämpligt ställe.

Vad händer vid punktering av dubbdäck?

Antingen kör man med dubbdäck, eller så kör man med dubbfria däck. Om du får punktering och reservhjulet är ett sommardäck och övriga däck är dubbdäck, får du bara köra med hjulet tills dubbdäcket hunnit lagas. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.

Vad gör man om bilen går sönder på motorväg?

Nödstopp på motorväg & motortrafikled Om du befinner dig på en motorväg eller motortrafikled och får motorhaveri, punktering eller andra plötsliga problem med bilen, ska du hålla så långt åt höger som du bara kan och svänga av på närmaste avfartsväg – om det finns någon.

Vad avgör hur mycket du ska betala i fordonsskatt?

Transportstyrelsen har tagit fram en beräkningshjälp som utifrån ett fordons drivmedel och koldioxidutsläpp beräknar skattens storlek. Fordon som inte får ändrad skattFordon som har blivit skattepliktiga (tagits i trafik) för första gången före den 1 juli 2018 får inte höjd fordonsskatt.

Får man stanna på motorväg?

Du får bara köra in på eller av en motorväg eller motortrafikled där den börjar respektive slutar eller via på- och avfartsvägarna. På motorväg och motortrafikled är gångtrafik förbjuden. Förbjudet att stanna, backa, vända. På motorväg och motortrafikled är det inte tillåtet att stanna eller parkera.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen