Vad ser man i belastningsregistret?

Vad ser man i belastningsregistret?

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.

Kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret?

Arbetsgivaren har rätt att själv vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag från belastningsregistret om du ska arbeta med eller inom följande yrkeskategorier: psykiatrisk sjukvård. vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning. vård av barn och ungdomar.

Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret?

Utdraget visar en anteckning om att personen finns i belastningsregistret. Det visar däremot inte vilket brott eller påföljd personen har fått. Har en person en belastning i registret får han eller hon inte anställas och kan heller inte få tillstånd att bedriva verksamhet.

Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?

Som utgångspunkt är det endast den enskilde själv och några nämnda myndigheter, som kan begära utdrag ur ett belastningsregister. Även vissa arbetsgivare inom vården har rätt att ta del av uppgifterna (6, 9 och 10 §§ lagen om belastningsregister).

Kan jag se mitt brottsregister?

Du kan begära ett utdrag ur belastningsregistret om du vill veta om du finns med i polisens databas för personer som har blivit straffade för ett brott eller skäligt misstänkta för ett brott. Men du kan bara begära utdrag för dina egna uppgifter (Lagen om belastningsregister 9 §).

Vilka domar syns i belastningsregistret?

Vad står i belastningsregistret? Belastningsregistret sammanställer domar och strafförelägganden som utfärdats mot dig. I belastningsregistret står endast vilka brott man dömts till. Det står alltså inte något om man är eller har varit misstänkt för ett brott.

Får man ta ut brottsregister?

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § Lagen om belastningsregister). Man har rätt att på begäran får ut samtliga uppgifter ur registret om sig själv och det ska lämnas kostnadsfritt en gång om året.

Kan man se brottsregister?

Det finns för tillfället inget lagförslag om att ta bort rätten att begära ut uppgifter ur belastningsregister och domar. Eftersom en dom är en offentlig handling får vem som helst begära ut det. Utdrag ur belastningsregistret får däremot endast personen själv göra och inte någon annan.

Kan man kolla sitt brottsregister?

Hur går jag tillväga för att kolla upp brottsregistret? Ett brottsregisterutdrag eller utdrag från belastningsregistret som det också kallas kan beställas direkt från polisen. Det krävs dock att det görs av den person det gäller, som måste fylla i en blankett och skicka in till polisen.

Kan man se sitt eget belastningsregister?

Hur kan man se om någon är straffad?

Om du vill veta om en person har begått något brott kan du kontakta domstolen och fråga, och även begära ut domen. På Sveriges domstolars hemsida (länk här) finns information om vad som gäller angående domar och beslut.

Hur kan jag se mitt register?

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret

  1. Fyll i blanketten. Utdrag belastningsregistret, enskild person (blankett att fylla i digitalt och skriva ut)
  2. Skicka blanketten. Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post eller brev till polisen.
  3. Du får ett registerutdrag.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen