Vad raknas som allmanna platser?

Vad räknas som allmänna platser?

Med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. När kommunen är huvudman för en allmän plats ska användning alltid anges och om huvudmannaskapet är enskilt får användningen anges. Exempel på allmänna platser är gata, torg eller park.

Är en kyrka en offentlig plats?

Begreppet offentlig plats har idag i det närmaste ersatt den äldre benämningen allmän plats, även om den fortfarande förekommer i plan- och bygglagen, i vapenlagen och i brottsbalken. I brottsbalken avser man då också tåg, affärer, restauranger, kyrkor och teatrar som allmänna platser.

Vad är skillnaden mellan allmän plats och offentlig plats?

Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Allmän sammankomst och offentlig tillställning är olika slags aktiviteter som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde.

Är en innergård en allmän plats?

Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen (”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”) samt i vapenlagen och i brottsbalken. Dock måste marken för att bli allmän plats tas i anspråk som sådan.

Vad är inte offentlig plats?

Vad som innefattas i definitionen ”offentlig plats” står i Ordningslagen 1 kap. 2 §. Det är bland annat gator, torg och parker. I paragrafen står inget om sjukhus eller lasarett, varför dessa platser inte är offentliga.

Är hotell en offentlig plats?

Andra exempel på allmänna platser under begränsade tider är enligt lagförarbeten: tåg, båtar, hotell, restauranger, affärslokaler, teatrar, biografer och liknande, som utgör allmänna platser i den mån och under den tid allmänheten har tillträde till dem.

Är en butik en allmän plats?

En affärslokal får under öppettiderna i och för sig anses utgöra allmän plats enligt BrB, där i princip varje plats utomhus eller inomhus som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten anses utgöra allmän plats (se 16 kap 16 § BrB).

Är skogen en offentlig plats?

Det som menas med allmän plats är sådana områden och lokaler dit allmänheten har tillträde, ex. butiker eller ute i skogen. Detta betyder att sådana knivar eller andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter får innehas på allmän plats.

Är skogen offentlig plats?

Är butik en allmän plats?

Är en buss en allmän plats?

Bussar/tåg etc. räknas inte som allmän plats, där bestämmer bolaget som du får fotografera eller ej. Bilder du tagit där du står på allmän plats (d v s utanför fordonet) och fotograferar folk som sitter i exempelvis bussar är tillåtna.

Får man ha fest på allmän plats?

En offentlig tillställning på en offentlig plats får inte anordnas utan tillstånd från polismyndigheten (2 kap. 4 §, 2 kap. En förutsättning för att det ska betraktas vara en offentlig tillställning är att den ska anordnas för allmänheten och att allmänheten har tillträde till den (2 kap. 3 § 2 stycket).

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen