Vad orsakade Kubakrisen?

Vad orsakade Kubakrisen?

Kubakrisen (16-28 oktober 1962) var en kritisk händelse under kalla kriget som inleddes efter att USA upptäckt att Sovjetunionen höll på att bygga ramper för kärnvapen på Kuba, ca 15 mil från Florida. Samtidigt närmade sig flera sovjetiska fartyg med vapenutrustning Kuba. Världen stod på randen till ett kärnvapenkrig.

Vad hände Kubakrisen?

Kubakrisen var en 13 dagar lång konfrontation i oktober 1962 mellan USA och Sovjetunionen över sovjetiska ballistiska robotar utplacerade på Kuba. Efter upptäckten av dessa missiler etablerade USA en militär blockad mot Kuba som ledde till flera incidenter som var nära att utlösa ett tredje världskrig.

Vad var orsaken till Vietnamkriget?

Vietnamkriget 1957-1975 var delvis en fortsättning på det franska kolonialkriget i Indokina (Vietnam) 1946-1954. Efter att fransmännen lämnat Vietnam delades landet i Nordvietnam som blev kommunistiskt och Sydvietnam som stöddes av USA.

När skedde Kubakrisen?

16 oktober 1962
Kubakrisen/Startdatum

Hur slutade Kuba krisen?

16 oktober 1962 – 28 oktober 1962
Kubakrisen/Perioder

När hände Kubakrisen?

Vilken av orsakerna nedan kan ses som en av förklaringarna till det kalla kriget?

Anledningen ska ha varit den sovjetiska expansiva politiken i Östeuropa 1945-1947 då kommunistiska regimer installerades där (se karta). Sovjetunionen behöll ockupationsstyrkorna i länderna som ”befriats” från tyskarna i slutet av andra världskriget och kunde därför genomdriva sina krav utan större problem.

Vad var är Nato och Warszawapakten?

Alliansen bildades den 14 maj 1955 som en motvikt till västmakternas Nordatlantiska fördragsorganisation (Nato). Officiellt var den ett frivilligt militärt samarbete mellan de kommunistiska staterna i Östeuropa och Sovjetunionen, men i praktiken styrdes organisationen av Moskva.

Hur gick kalla kriget till?

Vilka krigade i kalla kriget?

Det kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, deras respektive huvudsakliga ideologiska övertygelser (kommunism och kapitalism) och deras respektive allierade stater, från omkring 1946, precis efter andra världskrigets slut, till omkring 1990.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen