Vad menas med vindriktning?

Vad menas med vindriktning?

Vind är flödet av luft i atmosfären. Skillnader i lufttryck får luften att röra sig från områden med högtryck till områden med lågtryck. Vinden mäts i både hastighet och riktning. Med vindriktning menas den riktning varifrån det blåser.

Vad menas med västlig vind?

Exempel på vindflaggor vid västlig vind (det blåser från väst mot ost). Figur 2. Visning av vind i ViVa stationsvy. Orangea pilen visar riktningen, pilen pekar åt det håll som det blåser.

Vad är en byvind?

Vindhastigheten anges ofta på två olika sätt, medelvind och byvind. SMHIs observationer av byvind avser det högsta momentana (2 sekunder) mätvärdet under en mätperiod av 1 timme. Medelvinden är medelvärdet av vinden under 10 minuter.

Vad är byig vind?

Man pratar om vindens byighet, som är ett uttryck för luftens turbulens. Speciellt kraftiga vindökningar kallas vindstötar eller vindbyar. Beroende på hur markytan ser ut bildas oregelbundna virvelrörelser som blandar luften i de lägsta delarna av atmosfären.

Vad betyder Vindpilar?

Vindpilarna pekar åt det hållet vinden blåser åt. Vissa tycker att det känns bakvänt, men du får tänka att pilen är vinden! Om pilen pekar uppåt blåser det från syd, då kallas det sydlig vind. Namnet avgörs alltså efter det hållet vinden kommer ifrån.

Vilket håll blåser de åt?

Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet, vilket innebär att den vanligaste eller förhärskande vindriktningen för den ostörda vinden är västlig eller sydvästlig under året som helhet.

Hur ligger vinden?

Vinden vrider sig längs havets utbredning för att det är lättare för den att blåsa över hav än över land, då det inte finns några berg eller vegetation som hindrar vinden över havet. I inlandet styrs vindriktningen av topografin. I exempelvis Norrlands inland vrider vinden så att den ofta blåser längs med dalgångarna.

Hur blåser ostlig vind?

En ”västvind” kommer från väst och blåser mot öst. En ”södervind” kommer från söder och blåser mot norr. En ”östvind” kommer från öst och blåser mot väst.

I vilken enhet mäts vindstyrka?

Numera anger man vanligtvis vindhastigheten i meter per sekund. I början av 1800-talet utformade den brittiske amiralen Sir Francis Beaufort en skala för att beskriva vindens styrka utifrån segelföring på örlogsfartyg och vindens verkningar.

Vad är Medelvindhastighet?

Medelvind är den genomsnittliga vinden under tio minuter. En vindby däremot blåser hastigt till i stötar, stannar några sekunder för att sedan försvinna lika fort och är ofta två till tre gånger starkare. För att vi ska uppfatta en svag vind behöver det blåsa runt 0,3-3 m/s, det vill säga ungefär 1-11 km i timmen.

Kan vinden vara korsord?

Synonymer till vind

  • adj. skev, sned, skack, böjd, vriden, förvriden. motsatsord. rak, oböjd.
  • subst. blåst, blåsväder, vindil, vindfläkt, vindpust, fläkt, pust, il, kåre, kastvind, kastby, stormby; bris, kultje, kuling, storm, orkan; tendens, stämning. loft, skulle, takvåning, vindsvåning.
  • Användarnas bidrag. bris.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen