Vad menas med tropisk regnskog?

Vad menas med tropisk regnskog?

Det är tropikernas både artrikaste och mest vidsträckta regnskogstyp. Klimatet är som en drivkammare med både rik och jämn nederbörd och hög värme vilket ger hög luftfuktighet. Många olika växtformer har utvecklats som anpassning till skogens olika miljöer. Skogen är uppbyggd i fyra skikt.

Var finns tropisk regnskog?

I dag är regnskogen främst koncentrerad till tre områden runt ekvatorn. Det största utgörs av regnskogen Amazonas i Sydamerika. Den näst största skogen finns i centrala Afrika, det så kallade Kongobäckenet, och det tredje området finns inom den Indo-malaysiska regionen i Sydostasien, Sundaland.

Hur mycket regnskog finns det kvar?

Idag återstår knappt hälften av den regnskog som fanns på jorden för hundra år sedan. Den tropiska regnskogen täcker idag (2021) bara sju procent av jordens totala landyta. Men regnskogarna innehåller hälften av jordens växt- och djurarter.

Vad händer när man hugger ner regnskog?

Regnskogen binder enorma mängder kol i träd och annan växtlighet. När Amazonas skövlas eller brinner frigörs enorma mängder kol ut i atmosfären i form av koldioxid, som är en växthusgas som bidrar till global uppvärmning. Det får förödande effekter för jordens klimat och för vår välfärd här på jorden.

Vad är en regnskog?

Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året. Riktig regnskog finns bara i tropikerna och kallas tropisk regnskog. Annan regnskog kallas tempererad regnskog.

Vilka trädarter finns i regnskogen?

I tempererad regnskog dominerar ofta barrträden, medan tropisk regnskog innehåller ett stort antal lövträdfamiljer och arter. Hur många trädarter som finns totalt i alla regnskogar har jag inget exakt svar på, men det torde vara i storleksordningen 10 000 arter.

Vilka krukväxter kommer från regnskogen?

Kastanjevin, Tetrastigma voinerianum, och passionsblommor (Passiflora) har klängen som snurrar sig fast runt grenar. Förvedade slingerväxter kallas lianer. Marken i regnskogen är näringsfattig. En del växter har utvecklat ett sätt att få mer näring genom att kunna fånga och bryta ner insekter.

Vilka kryddor kommer från regnskogen?

Vanliga produkter från regnskogen: Kryddor som vanilj, kanel och peppar. Nötter som cashew- och paranöt (som växer i regnskogen) Kokos och kokosolja.

Hur mycket regnskog avverkas?

De minskar dock hela tiden i storlek på grund av människans skövling. Varje år avverkas ca 150 000 kvadratkilometer regnskog. Regnskogen täckte en gång i historien 14 procent av jordens yta, men på grund av människans skövling täcker regnskogen nu bara drygt 6 procent av ytan.

Hur stor del av regnskogen har försvunnit?

Hälften av planetens regnskog har försvunnit Varje år förstörs och försvinner cirka 140 000 kvadratkilometer tropiska skogar och hälften av all regnskog har försvunnit de senaste 100 åren.

Vilka hugger ner regnskogen?

Människor hugger ner regnskogarna av många anledningar, som till exempel:

  • Träd till timmer och träd som används som virke;
  • Jordbruk för både små och stora farmar;
  • Land till fattiga bönder som inte har någon annanstans att bo;
  • Betesmark för boskap; och.
  • Väggbygge.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen