Vad menas med Kontinentaldriftsteorin?

Vad menas med Kontinentaldriftsteorin?

Kontinentaldrift är förflyttningen av jordens kontinenter i förhållande till varandra. Hypotesen att kontinenter ”driver” lades först fram av Abraham Ortelius 1596 och teorin utvecklades av Alfred Wegener 1912.

Vad är Pangea för något?

Superkontinenten Pangea var den väldiga landmassa som tros ha existerat under yngre karbon för cirka 300 miljoner år sedan. Pangea antas ha bildats genom sammanslagning av alla tidigare existerande kontinenter. Pangea splittrades genom kontinentaldrift i två delar, Gondwana och Laurasien.

Vad är Pangea so rummet?

Det var den tyske geologen Alfred Wegener som år 1912 lade fram teorin om att jordens sex kontinenter en gång i tiden hade bildat en enda landmassa. Wegener döpte denna superkontinent till Pangea som är ett grekiskt ord som betyder ”allt land”. Kontinenterna drev därefter långsamt isär under hundratals miljoner år.

Vad innebär plattektonik och kontinentaldrift?

Plattektonik, egentligen platt-tektonik, (från grekiskans τεκτων, tekton, ”en som skapar”) är en geologisk teori som utvecklats för att förklara fenomenet kontinentaldrift, det vill säga att jordens kontinenter inte är oföränderligt positionerade på jordens yta utan rör sig i förhållande till varandra och ständigt …

Vad är Kontinentalförskjutning?

rörelse av jordens kontinenter. Se tektonik, plattektonik.

Vad är motorn bakom Plattektoniken?

Den bakomliggande drivkraften bakom kontinenternas rörelser anses vara strömmar i den underliggande plastiska delen av manteln, som i sin tur orsakas av radioaktivt alstrad värme i jorden inre.

Vad är Pangea geografi?

Pangea [-ge:ʹa], (av grekiska pan ’hela’ och gaia ’jorden’), Pangaea, förhistorisk superkontinent för cirka 300–180 miljoner år sedan bestående av jordens samlade landmassa.

Hur stort var Pangea?

Runt Pangaea fanns ett hav kallat Panthalassa, detta enda hav var lika stort som alla nuvarande hav tillsammans. Manteln under Pangaea var ännu mycket het och trycktes därför upp mot jordens yta, vilket gjorde att Afrika låg tiotals meter ovanför de övriga kontinenterna.

Vad menas med jordens yttre krafter?

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Vad orsakar plattektonik?

Orsaken till att plattorna rör sig tror man beror på strömmar i jordens mantel och strömmarna tror man beror på att radioaktivitet i jordens inre smälter berget. Mer lättsmälta stenar flyter ovanpå mer svårsmälta och på det viset bildas strömmar inuti den smälta stenen.

Hur vet man att kontinenterna har suttit ihop?

När plattorna kolliderar uppstår jordbävningar, och vulkaner och bergskedjor bildas. De nuvarande kontinenterna har suttit ihop på många olika sätt i jordens historia. Om man tittar på en världskarta ser man att Sydamerika och Afrika tycks passa ihop om man lägger dem bredvid varan- dra.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen