Vad menas med forgymnasial utbildning?

Vad menas med förgymnasial utbildning?

– Förgymnasial utbildning är grundskola, folkskola eller motsvarande. Lågutbildad innebär att man inte har utbildat sig vidare efter grundskola eller folkskola. Högutbildad innebär att man har en utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet.

Är yrkesutbildning eftergymnasial?

YH-utbildningarna på yrkeshögskolan är eftergymnasiala och bygger på den grund gymnasieskolan ger. För behörighet till utbildningarna på yrkeshögskolan kommer det att krävas genomgången gymnasieskola med godkänt slutbetyg eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Är YH eftergymnasial utbildning?

KY (kvalificerad yrkesutbildning) är den tidigare benämningen på yrkeshögskoleutbildningar, idag förkortat YH. KY-utbildningar var en eftergymnasial utbildning på högskolenivå som togs fram för att matcha arbetslivets krav på kompetens.

Vad räknas yrkesutbildning som?

Vad är en yrkesutbildning? Yrkesutbildningar eller YH-utbildningar är utbildningar med praktisk inriktning som ger dig som student möjligheterna att lära dig ett yrke inom en bransch med stor chans att få en anställning.

Är YH gymnasienivå?

Yrkeshögskola (YH) är en helt annan skolform. De ger yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och är alltså inte ett alternativ om man vill läsa in behörighet från gymnasiet. Men vill ni kolla på YH-utbildningar kan ni göra det på Studentum.se.

Vad är gymnasial vuxenutbildning?

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning.

Vad menas med eftergymnasial nivå?

Eftergymnasial, postgymnasial eller tertiär utbildning är utbildning som sker efter sekundär utbildning. I Sverige är det utbildning som sker efter genomgången gymnasieskola. Ett exempel på eftergymnasial utbildning är akademisk utbildning vid högskola eller universitet.

Är yrkeshögskola på gymnasienivå?

Är yrkeshögskola gymnasienivå?

Yrkeshögskola (YH) är en helt annan skolform. De ger yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och är alltså inte ett alternativ om man vill läsa in behörighet från gymnasiet.

Är yrkeshögskola Komvux?

Så vill man ha behörighet till ingenjörsutbildningar på högskola är Tekniskt basår och Komvux det bästa alternativet. Yrkeshögskola (YH) är en helt annan skolform. De ger yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och är alltså inte ett alternativ om man vill läsa in behörighet från gymnasiet.

Vad är en yrkeshögskola?

På en yrkeshögskola, yh, utbildar du dig till ett visst yrke och för ett speciellt yrkesområde. En yh-utbildning är svaret på arbetsmarknadens behov. Det betyder att nya utbildningar startar och gamla läggs ner och att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar utifrån det aktuella behovet.

Är komvux yrkeshögskola?

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till yrkeshögskolan. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå: Grundläggande behörighet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen