Vad menas med ekoturism?

Vad menas med ekoturism?

Definitionen omfattar både utomhusaktiviteten och de kringaktiviteter som skapar intäkter, jobb och skatteintäkter för svensk besöksnäring på landsbygden. VAD RÄKNAS SOM EKOTURISM? ”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”.

Vad är det viktigaste med ekoturism?

Ekoturism bygger precis som vanlig turism på människors vilja att resa till och vistas på platser som ligger utanför deras hemort, med betoning på människors intresse för miljön och vilja att göra så lite skada på denna som möjligt. Gorillor är exempel på djur som gynnats av denna form av ekoturism.

Vad gör Naturturismföretagen?

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens gemensamma röst och branschorganisation som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.

Vilka är Ekoturismens grundprinciper?

Naturens Bästas grundprinciper

  1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.
  2. Gynna den lokala ekonomin.
  3. Miljöanpassa hela verksamheten.
  4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
  5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
  6. Kvalitet och trygghet på resan.

Vad är det bästa med naturen?

Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning för ansvarsfull upplevelseturism i naturen som Svenska Ekoturismföreningen och Visit Sweden, vars uppdrag är att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser internationellt (Visit Sweden 2006), tagit fram för att visa upp goda exempel på arrangörer som alla värnar om …

Vad är Ekoturismens grundprinciper?

Naturens Bästas grundprinciper Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen