Vad kommer efter ypsilon?

Vad kommer efter ypsilon?

Lista över grekiska bokstäver

Bokstav (Versal, gemen) Namn
Τ τ Tau
Υ υ Ypsilon
Φ φ Fi
Χ χ Chi

Vad heter 12 på grekiska?

Grekiska räkneord

Siffra Grekiskt prefix Användning
11 hendeka hendekagon
12 dodeka dodekaeder
20 ikosa ikosaeder

Hur många bokstäver har det grekiska alfabetet?

Det grekiska alfabetet utvecklades omkring 1000 f.Kr., baserat på det fönikiska nordsemitiska alfabetet . Den innehåller 24 bokstäver inklusive sju vokaler, och alla dess bokstäver är versaler.

Vad heter det svenska alfabetet?

Svenska alfabetet[redigera | redigera wikitext] Svenska alfabetet är en variant av det moderna latinska alfabetet. Det består av 29 bokstäver varav 26 är det latinska alfabetets grundbokstäver och tre är latinska bokstäver modifierade med diakritiska tecken (Å, Ä och Ö).

Vad kommer efter beta?

Alfabetet

Bokstav Namn
Traditionellt namn Grekiska
Α α Alfa ἄλφα
Β β Beta βῆτα
Γ γ Gamma γάμμα

Vad hade grekerna för siffror?

Talsystemet använde de 24 bokstäver i det nuvarande grekiska alfabetet, samt tre äldre bokstäver för att beteckna tal. De första nio symbolerna fick då beteckna talen 1–9, nästa nio betecknade tiotalen 10–90 och de sista nio hundratalen 100–900. Ingen symbol för talet noll fanns.

Vad betyder grekiska siffror?

Grekiska siffror syftar som regel på det joniska talbeteckningssystemet, där de grekiska bokstäverna används för att skriva tal. I modern grekiska används detta system mest för ordningstal, annars används arabiska siffror. Grekiska siffror finns belagda cirka 4000 år tillbaka i tiden.

Vad betyder OKTA?

Vad är Okta? Okta är grunden för säkra kopplingar mellan personer och teknik. Det är en tjänst som ger anställda, kunder och partners säker åtkomst till de verktyg de behöver för att utföra sina viktigaste uppgifter.

Vilken bokstav är sist i grekiska alfabetet?

Grekiska vägskyltar. I Grekland används både grekiska alfabetet och latinska alfabetet på vägskyltar. Texten är gul för grekiska bokstäver och vit för latinska.

Vad heter tjugonde bokstaven i det grekiska alfabetet?

Den tjugonde bokstaven i det grekiska alfabetet är Υ,υ, som i Ipsilon.

Hur många bokstäver finns det i svenska språket?

Det svenska språket har fått en ny bokstav att foga till det tidigare 28 bokstäver långa alfabetet. I Svenska Akademiens nya ordlista har w fått status som egen bokstav. Tidigare har w fått samsas om platsen med v.

Vilka kom på alfabetet?

Det första alfabetiska skrivsystemet var baserat på de egyptiska hieroglyferna och uppfanns i Palestina runt 1600 f. Kr. Det grekiska och latinska alfabetet har i sin tur utvecklats ur det feniciska alfabetet. Runskriften var ett annat alfabet, troligtvis baserat på de grekiska och latinska alfabeten.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen