Vad kannetecknar Aten?

Vad kännetecknar Aten?

Aten är Greklands kommunikationscentrum. Staden har landsvägs och järnvägsförbindelse med övriga delar av landet. Pireus är den främsta hamnstaden och här finns den största varvsindustrin.

Hur länge har Aten funnits?

18 september 1834 blev Aten huvudstad i det nybildade Konungariket Grekland, och det utvecklades snabbt till en modern europeisk storstad. 1879 var folkmängden 66 834 personer och 1907 167 479 personer. Mellan åren 1860 och 1920 sexfaldigades stadens yta. År 1896 hölls i Aten de första moderna olympiska spelen.

Vad heter klippan som Parthenon står på?

Akropolis är en akropol, en antik del av staden Aten beläget på en cirka 150 meter hög klippa i Plaka. Akropolis är 350 meter lång till sin längsta kant, 156 meter högt och 170 meter brett, även om dess form är ojämn och irreguljär.

Hur såg det ut i antika Grekland?

En gemensam grekisk kultur Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar.

Vad var viktigt i Aten?

I antikens Grekland var Aten den största stadsstaten. Handel och sjöfart utgjorde viktiga näringsgrenar i antikens Aten. Grekerna – och inte minst atenarna – koloniserade dessutom stora områden runt Medelhavet vilket bidrog till att sprida den grekiska kulturen i regionen.

Hur länge har Akropolis funnits?

Atens Akropolis har använts av människor ända sedan den yngre stenåldern, ca 3000 f.Kr., vilket påvisas av arkeologiska fynd. Akropolis befästes av mykeerna ca år 1270 f.kr som lät resa en ringmur runt bergskrönet.

Hur kom Aten till?

Athen, en av de mäktigaste stadsstaerna, hade sin kulle kallad ”Akropolis” där man sedan byggde alla tempel. Ofta uppstod en stadsstat genom att bönder odlade marken i dalgångarna, men uppe på berg och kullar byggde de enkla fästningar, ungefär som man byggde fornborgar i Sverige under samma period.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen