Vad kan man gora som biolog?

Vad kan man göra som biolog?

Biologer studerar hur olika arter har utvecklats och hur de påverkar andra arter i ett ekosystem på land eller i vatten. Som biolog kan du exempelvis arbeta med natur- och vattenvård, växtförädling och miljöövervakning.

Hur ser arbetsmarknaden ut för biologer?

Oavsett vilken inriktning du väljer finns det en arbetsmarknad inom forskning, utveckling och utbildning. Biologer finns dessutom på laboratorier inom till exempel sjukvården. Biologer kan också bli egenföretagare och driva konsultfirmor med biologisk inriktning.

Vilken utbildning krävs för att bli biolog?

Vilken utbildning krävs för att bli Biolog Kandidatexamen 180 högskolepoäng eller 3 år varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Magisterexamen omfattarsammanlagt 240 högskolepoäng, ytterligare 60 högskolepoäng genom ett års heltidsstudier.

Hur lång utbildning biologi?

Hur lång är utbildningen? De flesta biologer har en utbildning som är längre än 3 år (73 %) och 22 procent är forskarutbildade Inriktningar är exempelvis botanik, genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, toxikologi och zoologi. Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på biologi på www.studera.nu.

Vad gör en Limnolog?

Inom limnologin studeras både grundvattnet och ytvattnet, såsom sjöar, dammar, vattendrag och våtmarker. Ämnet tar upp de kemiska, fysikaliska, geologiska, hydrologiska, biologiska och ekologiska aspekterna av inlandsvatten. Traditionellt förknippas limnologi främst med hydrobiologi, de biologiska processerna i vatten.

Vad jobbar en mikrobiolog med?

Mikrobiologen är specialist på mikroorganismer, det vill säga bakterier, virus och mikrosvampar. Mikrobiologer arbetar bland annat inom industrin, vid sjukhuslaboratorier, samt vid universitet och högskolor.

Vad krävs för att bli zoolog?

För att kunna arbeta som zoolog, måste man läsa på högskola eller universitet i minst 3 år på heltid, 180 hp. 2. söka fristående kurser i biologi eller i zoologi och sedan läsa fler kurser för att sätta ihop dem i en kandidatexamen, det krävs 180 hp för att kunna ta en kandidatexamen.

Hur mycket tjänar man om man är veterinär?

En vanlig ingångslön är 29 000–33 500 kr per månad. Medianlönen för alla kategorier är efter 10 år ca 40 000–54 000 kr per månad. Efter 20 år i yrket ligger det på ca 45 000 kr–60 000 kr per månad beroende på var man jobbar och vilken tilläggsutbildning/specialisering man har.

Är biologi svårt?

Studien visar dels att de negativa attityderna till naturvetenskap är vanliga, dels att sambandet mellan attityd, kunskap och lärande inom det naturvetenskapliga området är komplext. Den abstraktionsnivå som krävs för att lära naturvetenskap är ansträngande och kräver motivation.

Vad betyder inlandsvatten?

Ytvatten Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) ”inlandsvatten utom grundvatten i övergångszon och kustvatten, utom när det gäller kemisk status då det även skall inbegripa territorialvatten”. En mer allmän definition av ytvatten är sjöar, vattendrag och hav. Motsatsen till ytvatten är då grundvatten.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen