Vad kan en speditor ha for uppgift?

Vad kan en speditör ha för uppgift?

Speditörer arbetar med att hitta smarta transportlösningar åt kunder, som är effektiva både i tid och kostnader. Ofta arbetar man med internationella transporter. Man bokar transporttjänster hos transportföretag och sköter det administrativa arbetet, som att hantera frakthandlingar.

Vad är skillnad mellan speditör och transportör?

En transportör utför i huvudsak själva transporten, oftast utan några speciella kringtjänster. En speditör ordnar land-, flyg- eller sjötransporter, eller en kombination av dessa beroende på dina behov. Speditörer erbjuder ofta också olika kringliggande logistiktjänster, som lagerhållning och administration.

Vad betyder speditörer?

Speditörer fungerar som mellanhand mellan företaget som skickar sändningen och godsets slutdestination. Även om de inte själva utför transporterna, erbjuder speditören olika transportsätt som sjö-/oceanfrakt, järnvägstransport, vägtransport och flygfrakt.

Hur mycket tjänar en speditör?

Marknadslön för Speditör Marknadslönen för speditörer ligger 2021 mellan 30 000 och 37 000 kronor per månad.

Vad kan man jobba om man är logistiker?

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Här ingår bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare.

Vad är Transportförmedlare?

förmedlar anbud om regelbundna godstransporter mellan vissa orter eller om tillhandahållande av gods för sådana transporter.

Vad är en transportör?

Ordet kommer från latinets trans (över) och portare (att bära). De olika systemen som används för att transportera kallas för transportmedel. Transportör är en juridisk eller en fysisk person som ingår ett transportavtal med en kund för en transport av gods.

Vad gör logistik?

Vad tjänar en Transportplanerare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

År Medellön kvinnor Medellön män
2017 32 400 kronor 34 800 kronor
2018 31 900 kronor 35 300 kronor
2019 31 900 kronor 35 600 kronor
2020 32 700 kronor 36 100 kronor

Vad tjänar man som inköpare?

Marknadslön för Inköpare Marknadslönen 2021 för inköpare ligger mellan 34 000 och 42 000 kronor per månad. Analyserar och bedömer marknads- och leverantörsförhållanden. Söker nya respektive upprätthåller kontakter med leverantörer.

Vad gör en Affärslogistiker?

Som affärslogistiker arbetar du med att planera, organisera och effektivisera logistiken hos företag och organisationer. Du genomför inköp, försäljning, förhandlingar, transporter och skeppning av varor till och från utlandet. Med denna utbildning får du kompetens att göra detta med ett miljövänligt förhållningssätt.

Vad tjänar en Logistikutvecklare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

År Medellön kvinnor Medellön män
2016 38 700 kronor 41 600 kronor
2017 41 100 kronor 44 000 kronor
2018 41 600 kronor 45 900 kronor
2019 41 400 kronor 43 900 kronor

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen