Vad kallas handelsen i troposfaren?

Vad kallas händelsen i troposfären?

Troposfären kan i ibland i likhet med jonosfären medge radioförbindelser bortom horisonten, detta kallas troposfärisk refraktion och sker på frekvenser högre än 30 MHz. Liknande fenomen sker ibland också med ljus. Det kallas hägringar och är vanligt när det finns stora temperaturskillnader mellan närliggande luftlager.

Hur mycket sjunker temperaturen i troposfären?

I troposfären minskar temperaturen med i genomsnitt 6,5 C/km upp till tropopausen. Därefter stannar temperatursänkningen upp och börjar långsamt stiga med ca 2 C/km i stratosfären.

Vad är en stratosfär?

Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna. Den börjar vid cirka 10–15 kilometers höjd och sträcker sig upp till ungefär 50 kilometer över markytan. Den övre gränsen för stratosfären mot mesosfären kallas stratopausen.

Vilka gaser finns det i vår atmosfär?

Torr luft består av ungefär 78 procent kväve, 21 procent syre och 1 procent argon. I luften finns också vattenånga, som utgör mellan 0,1 procent och 4 procent av troposfären. Varmare luft brukar innehålla mer vattenånga än kallare luft.

Hur mycket sjunker temperaturen med höjden?

Om en luftbubbla stiger under stabil skiktning kommer den att minska i temperatur med 1 grad per 100 höjdmeter. Denna luftbubbla kommer då att vara kallare än omgivande luft och kommer därför att sjunka. Om luftbubblan istället stiger kommer den att vara varmare än omgivande luft, vilket leder till att den ökar i höjd.

Hur lång är troposfären?

Atmosfären delas in i olika lager beroende på hur temperaturen i genomsnitt förändras med höjden över jordytan. I det lägsta skiktet kallat troposfären avtar vanligen temperaturen med ökande höjd. Där finns cirka 70-80% av atmosfärens massa. Det är cirka 6-18 km högt beroende på var på jorden man befinner sig.

Hur delas atmosfären in?

Atmosfären delas in i olika lager beroende på hur temperaturen i genomsnitt förändras med höjden över jordytan. I det lägsta skiktet kallat troposfären avtar vanligen temperaturen med ökande höjd. Där finns cirka 70-80% av atmosfärens massa. Ovanför troposfären och upp till cirka 50 km höjd har vi stratosfären.

Vad är atmosfären gjord av?

Luften består till största delen av kväve, cirka 78 procent, och syre, cirka 21 procent. I luften finns även mycket små mängder av andra gaser såsom argon, koldioxid och neon. En av de viktigaste gaserna i atmosfären är vattenångan. Mängden vattenånga i luften är i allmänhet en halv till ett par procent.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen