Vad kallades de grekiska folkslagen med ett gemensamt namn?

Vad kallades de grekiska folkslagen med ett gemensamt namn?

Grekerna är ett indoeuropeiskt folkslag och invandrade norrifrån och spred sig därefter ut på öarna. Detta skedde på 3000-talet f.Kr. och då den grekiska civilisationens inflytande var som störst behärskade de allting mellan Egypten och Indusdalen.

Vad var en stadsstat i antikens Grekland?

Befolkningen bara växte och växte och byarna blev allt större. Varje stad var självförsörjande med egna boskap och jordbruk och de styrde sig själva. Kallas därför för stadsstater. Befolkningen bara växte och tillslut räckte inte maten åt alla i de grekiska stadsstaterna.

Vad kallades de självstyrande städerna som finns runt om i Grekland?

Stadsstaterna Aten och Sparta var varandras politiska motsatser. I Aten utvecklades det för de fria medborgarna ett demokratiskt styrelseskick. Medan Sparta var en militärdiktatur där varje medborgare fostrades från barnsben till att bli militär och tjäna staten.

Vad hette Grekland förr i tiden?

Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid under antiken från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur.

Hur styrdes de grekiska stadsstaterna?

Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden.

Vad förenar en stadsstat?

En stadsstat eller stadsrepublik, även fristad, är ett historiskt begrepp för en stat som enbart bestod av en stad och dess närmaste omland, där styret utövades av den borgerliga staden.

Hur tillbads gudarna i antikens Grekland?

Människorna tillbad gudarna. Grekerna byggde tempel åt sina gudar. Varje stad hade sin egen skyddsgud. Till exempel dyrkade man i staden Aten kunskapens gudinna Athena.

Varför uppstod antiken i Grekland?

Akropolis i Aten fotograferad 1963. På 700-talet f Kr gav sig antikens greker iväg för att grunda ett stort antal kolonier längs Medelhavets och Svarta havets kuster. Erövringarna var början på tvåhundra år av grekisk kolonisation.

Vilka är de kända vetenskapsmännen och upptäckterna från antiken?

Filosofer och vetenskapsmän

  • Under antiken hade man inga mikroskop eller stjärnkikare, men vetenskapsmän kunde ändå t. ex. räkna ut att allt består av atomer. De kom också på att jorden var rund och att månen inte lyste av sig själv. Ordet ”filosof” betyder vän av vishet.
  • Arkimedes.
  • Aristoteles.
  • Sokrates.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen