Vad innebar det att hyra i andra hand?

Vad innebär det att hyra i andra hand?

Att låta någon annan använda din lägenhet eller lokal självständigt innebär att du hyr ut i andra hand. Det behöver du ha hyresvärdens tillstånd för att göra. Om du inte får det kan du ansöka om det hos hyresnämnden.

Vad är det för skillnad mellan att hyra i första hand och att hyra i andra hand?

Ett förstahandskontrakt betyder att du hyr direkt av en hyresvärd, till exempel ett bostadsbolag, eller allmännyttan. Ett andrahandskontrakt kallas det när du hyr av en annan hyresgäst (en förstahandshyresgäst) som i sin tur hyr av en hyresvärd.

Vad innebär det att vara inneboende?

En inneboende är en person som hyr eller på annat sätt får nyttja ett rum i någon annans bostad under en längre tid, till skillnad mot gäster som endast vistas där tillfälligt.

Hur länge kan man ha inneboende?

Man kan ha en inneboende så länge man vill. Du får bara ta betalt av den inneboende för den del av lägenheten som den använder. Den inneboendes hyra får inte överstiga vad du själv betalar och har du flera inneboende får deras sammanlagda hyra inte heller överstiga din kostnad för hyran.

Vad är viktigt att tänka på när man hyr ut en bostad i andra hand respektive när man hyr en bostad i andra hand?

Extra viktigt Du behöver skriftligt tillstånd från din hyresvärd eller hyresnämnden för att hyra ut i andra hand. Skriv ett andrahandskontrakt. Försäkra dig om att andrahandshyresgästen klarar av att betala hyran. Ta inte ut för hög hyra – du kan tvingas betala tillbaka den och riskerar att bli uppsagd.

Hur mycket får man hyra ut i andra hand?

Hur hyran sätts beror på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt i andra hand. Den som hyr ut en hyreslägenhet får ta ut en skälig hyra, i princip bara samma hyra som den själv betalar för lägenheten. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på, max 15% av hyran.

Vad ska man tänka på när man hyr en lägenhet i andra hand?

Dela

  1. Du behöver skriftligt tillstånd från din hyresvärd eller hyresnämnden för att hyra ut i andra hand.
  2. Skriv ett andrahandskontrakt.
  3. Om du tänker hyra ut längre än två är bör du göra en skriftlig överenskommelse med andrahandshyresgästen om att hen avstår från besittningsskyddet.
  4. Gör en inventarieförteckning.

Får man ha inneboende när man hyr i andra hand?

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Får man ha en inneboende?

Du får ha inneboende oavsett vad hyresavtalet säger. Men det är viktigt att känna till att det är du som är ansvarig för lägenheten och för alla som vistas i den. Om din inneboende exempelvis orsakar en skada är det alltså du som ansvarar för reparationen.

Är det tillåtet att ha inneboende?

Som hyresgäst får du ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller bara om du själv bor i lägenheten.

Hur lång uppsägningstid inneboende?

Uppsägning för tillsvidareavtal Om ni har avtalat om kortare uppsägningstid än så gäller det endast till förmån för den inneboende. Det betyder att den inneboende kan säga upp kontraktet med den kortare uppsägningstiden, du som hyresvärd däremot måste ändå ge den inneboende tre kalendermånaders uppsägningstid.

Får man ha inneboende i sin hyresrätt?

Du behöver inte ha din hyresvärds tillstånd för att ha inneboende. Att hyra ut hela eller delar av din lägenheten till någon/några andra medan du inte bor i lägenheten kallas för andrahandsuthyrning. Då krävs tillstånd från hyresvärden!

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen