Vad importerar Uruguay?

Vad importerar Uruguay?

De viktigaste exportvarorna är verkstadsprodukter, fordon och telekomutrustning. De viktigaste importvarorna livsmedel samt råvaruprodukter.

Vad pratar man för språk i Uruguay?

Uruguay

Republiken Uruguay República Oriental del Uruguay
Huvudstad (även största stad) Montevideo
Officiellt språk spanska
Demonym uruguayan
Statsskick republik

Vad kallas gerillan i Uruguay?

Tupamaros, officiellt Movimiento de Liberacíon Nacional, MLN, är ett politiskt parti i Uruguay. Det bildades 1963 och verkade under flera decennier som en väpnad organisation i konflikt med Uruguays militärdiktatur.

Är Uruguay känt för något?

Landet var tidigt en modern välfärdsstat och stabil demokrati när regionen i övrigt präglades av auktoritära styren. Militärdiktatur rådde även i Uruguay under ett drygt årtionde från början av 1970-talet, men nu har landet åter rykte om sig att vara en progressiv föregångare inte minst i socialpolitiska frågor.

Vad producerar Uruguay?

Exporten av kött, ull och skinn har lagt grunden till landets välstånd. En mindre del av jordbruksmarken är uppodlad, men sojabönor som på kort tid har blivit den vanligaste grödan konkurrerar nu med nötkött om att vara den viktigaste exportvaran.

Vilken likhet har Uruguay med Sverige när det gäller klimat?

Uruguay är det enda landet i Sydamerika som ligger helt utanför den tropiska zonen. Det hör istället till det subtropiska klimatbältet och har fyra årstider. Läget vid havet bidrar till att milt klimat råder under större delen av året.

Vad heter huvudstaden i Uruguay?

Montevideo
Uruguay/Huvudstäder

Är Uruguay diktatur?

Landet var en militärdiktatur 1973–1985. Sedan civilt styre återinförts avlöste Coloradopartiet och Blancopartiet varandra vid makten som tidigare. Mönstret bröts 2004 då vänsteralliansen Breda fronten vann presidentvalet och fick en majoritet i kongressen.

Vad har Uruguay för religion?

Staten och kyrkan är åtskilda i Uruguay och religionsfrihet råder. Drygt hälften av invånarna identifierar sig som kristna, varav flertalet katoliker, men många utöver inte aktivt sin tro.

Vad är Montevideo känt för?

Montevideo har ett ur sjöfartssynpunkt utmärkt läge vid Río de la Platas mynning och stadens stora hamn är viktig för landets utrikeshandel. I staden finns förutom bas för fisket i Atlanten även slakterier och konservfabriker.

Var ligger Uruguay?

Uruguay ligger vid Sydamerikas Atlantkust, inklämt mellan Brasilien och Argentina. Det är kontinentens näst minsta stat, efter Surinam, och motsvarar till ytan en dryg tredjedel av Sverige.

Hur stort är Uruguay jämfört med Sverige?

Uruguay ligger vid Sydamerikas Atlantkust, inklämt mellan Brasilien och Argentina. Det är kontinentens näst minsta stat, efter Surinam, och motsvarar till ytan en dryg tredjedel av Sverige. Landskapet består av ett kuperat slättland med några låga bergskedjor som löper i nord-sydlig riktning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen