Vad heter var sol?

Vad heter vår sol?

I Grekland talade man om Helios, i den assyriska och babyloniska mytologin talas de om Shamash, i Egypten om Ra, i Indien om Surya. I romersk mytologi finner man guden Sol Invictus, vilken troligen är den gud som gett oss namnet på det glödande klot som till synes rör sig över himlen.

Hur ser solen ut inuti?

Från jorden ser solen ut att vara gul. Det beror emellertid på att vår atmosfär stoppar en del av de färggivande fotoner vår stjärna avger. Om vi observerade solen från rymden skulle den vara vit.

Hur solen får sin energi?

Solceller består av ett antal seriekopplade kiselceller vilka omvandlar solens strålar (som innehåller fotoner) till elektroner, alltså el. När solen skiner på panelerna så producerar de likström. Elen går vidare till växelriktaren vilken då omvandlar likströmmen till växelström som vi kan använda i våra hem.

Vad kallas solens yta för?

En kraftfull gravitationskraft håller samman massan och skapar ett enormt tryck och extrema temperaturer på 15 miljoner grader Celsius i solens kärna. Till ytan är solen mycket kallare med en temperatur på 5 500 grader, vilket ändå är tillräckligt varmt för att inte bara få diamanter att smälta – utan att koka.

Vad består solens strålar av?

Solen består till största delen av väte. Och när väteatomer genomgår fusion, bildas helium. När fusionen förvandlar lätta grundämnen till tyngre, frigörs också mycket stora mängder energi, i form av ljus, värme och strålning. Fusion är processen som gör att stjärnor lyser.

Vad är solen uppbyggd av?

Solen är cirka 4,5 miljarder år gammal. Precis som alla stjärnor består vår sol av gas. Massan utgörs av 70,6 % väte och 27,4 % helium. En kraftfull gravitationskraft håller samman massan och skapar ett enormt tryck och extrema temperaturer på 15 miljoner grader Celsius i solens kärna.

Hur varmt är det inuti solen?

Det vi ser här kallas för fotosfären och på den mäter vi temperaturen till hela 5500 grader Celsius. Under Solens ytan är det ännu varmare, och värmen bara ökar desto djupare vi går. Vid Solens mittpunkt är det extremt varmt, hela 15 miljoner grader Celsius.

Hur många jordklot skulle få plats i solen?

Solens diameter är 109 gånger så stor som jordens och 10 gånger så stor som Jupiters (den största planeten i solsystemet). Över en miljon jordar skulle kunna rymmas i solen. Precis som planeterna roterar solen, fast för solen tar det ungefär en månad att avsluta ett varv.

Hur skapas stjärnornas energi?

Fusion är den energi som driver solen och stjärnorna. Fusion sker då lätta ämnen, till exempel vätekärnor, smälter samman till tyngre ämnen, samtidigt som enorma mängder energi frigörs.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen