Vad heter planeten narmast solen?

Vad heter planeten närmast solen?

Merkurius är den minsta planeten i vårt solsystem och befinner sig närmast solen. Planeten kretsar snabbare runt solen än alla andra: 88 dagar jämfört med 365,25 dagar för jorden. Merkurius roterar också kring sin axel och dess dag är 58,65 dagar (1 403,69 timmar) jämfört med en dag på jorden (23,93 timmar).

Hur långt är det från Mars till solen?

687 dagar
Mars/Omloppstid

Vad heter alla planeter i vårt solsystem?

Merkurius, Venus, jorden och Mars räknas som de inre planeterna och de yttre utgörs av Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. De fyra yttre planeterna är gasplaneter och kallas ibland för gasjättar. Pluto, som länge räknades som den nionde planeten i solsystemet, klassificeras sedan 2006 som en dvärgplanet.

Finns det andra planeter än jorden som har månar?

Jorden – månen. Mars – Phobos och Deimos. Jupiter – Ganymedes (som är solsystemets största måne), Io, Europa, Callisto och 76 andra kända månar. Saturnus – Titan (den enda månen i solsystemet som har en tät atmosfär), Rhea, Enceladus, Dione, Tethys, Hyperion, Japetus och 75 andra kända månar.

Vilken planet befinner sig närmast jorden i sin bana runt solen?

Merkurius avstånd till solen varierar mycket på grund av planetens excentriska bana. Medelavståndet till solen mäter cirka 57 910 000 km, eller 0,38 au. Mellan Merkurius och jorden är medelavståndet 91 691 000 km, eller 0.61 au. Det betyder att Merkurius ligger ungefär mitt emellan jorden och solen.

Hur lång tid tar det for Mars att åka ett varv runt solen?

Mars (planet)

Omloppsbana
Siderisk omloppstid 686,971 dygn 668,5991 sol
Synodisk omloppstid 779,96 dygn 2,135 julianska år
Medelomloppshastighet 24,077 km/s
Inklination 1,850° 5,65° mot solens ekvator

Hur lång tid tar det för Mars att snurra ett varv runt sin egen axel?

Mars är mest lik jorden när man jämför dagens längd och lutningen av dess roterande axel; 24 timmar 37 minuter jämfört med våra 23 timmar 56 minuter och 25 grader jämfört med jordens 23,5 grader. Men eftersom Mars ligger mycket längre bort från solen (227 900 000 km) är dess år 669,6 dagar långt.

Vad finns det för planeter i vårt solsystem?

Solsystemet är det vardagliga namnet på vårt planetsystem där bland annat solen, jorden och månen ingår. Det består av solen och de himlakroppar som den binder till sig genom sin gravitation och har sitt ursprung i en gravitationell kollaps av ett gigantiskt gas- och stoftmoln för 4,5 miljarder år sedan.

Hur många planeter känner vi till?

Så långt är det mellan planeterna i vårt solsystem Vårt solsystem består av åtta planeter som alla kretsar kring vår stora och heta sol. Dessutom finns det här ett antal dvärgplaneter och flera månar som kretsar kring de olika planeterna.

Har andra planeter väder?

Det finns många olika typer av väder utanför vår Jord. För forskarna är den största utmaningen att observera planeter tillräckligt nära för att identifiera om de har en atmosfär, och hur den är uppbyggd. Vad vi däremot vet är att den ena atmosfären inte är den andra lik.

Vilken planet har inga månar?

Men Venus är också tillsammans med Merkurius de enda planeterna i solsystemet som saknar månar. Venus struktur: Dess inre form är ganska likt jordens, och den yttre delen av Venus består huvudsakligen av ett fast skikt av berg som kallas skorpan.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen