Vad heter Nordens storsta glaciar?

Vad heter Nordens största glaciär?

Det var ju istidens glaciärer som gav upphov till Norges karaktäristiska fjordar, dalar och branta bergssidor. Än idag finns rester av dessa förhistoriska glaciärer. Jostedalsbreen i västra Norge är, med sina 487 kvadratkilometer och upp till 600 meter tjock is, det europeiska fastlandets största glaciär.

Vilken glaciär brukar ses som Sveriges största?

Sveriges största glaciärer

Lappland, Norrbotten Yta i km² Område
1 Stuorrajekna 12,75 Sulitelma
2 Ålmijekna 12,15 Sulitelma
3 Salajekna 11,10* Sulitelma
4 Pårtejekna 11,10 Sarek

Hur eroderar glaciärer?

En fysikalisk indelning är att klassificera glaciärer som tempererade eller polära. Detta leder till att rinnande vatten alltid finns tillgängligt i och kring glaciären och dessa glaciärer glider mot underlaget och är kraftigt eroderande, vilket gör dessa glaciärer mycket viktiga för geomorfologiska processer.

Hur många glaciärer finns det i världen?

Med andra ord kan vi på detta sätt faktiskt uppskatta hur mycket is som finns totalt i världens 160000 glaciärer genom att mäta deras area.

Vad heter Norges glaciärer?

Svartisen är egentligen två glaciärer i Norge. Vestre Svartisen är Norges näst största (221 km²), efter Jostedalsbreen, och Østre Svartisen är Norges fjärde största (148 km²). Svartisen ligger ovanför kommunerna Saltdal, Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn och Bodø, alla i Nordland fylke.

Vilken är Norges största sjö?

Mjøsa är Norges största insjö och är delad mellan de båda fylkena Viken och Innlandet. Arealen är 368 km² och sjön är belägen 123 meter över havet.

Var ligger Sveriges största glaciär?

En fin tur att göra sommartid är att hyra helikopter och flyga till Sveriges största glaciär, Salajekna, som ligger i Arjeplogs kommun. Salajekna ligger på gränsen mellan Norge och Sverige och täcker över 24 kvadratkilometer, på sina ställen är den närmare 300 meter tjock.

Vilken del av denna glaciär är närområdet?

Flera års snö packas och övergår till glaciäris, som långsamt börjar glida utmed sluttningen. I övre delen (närområdet) växer glaciären till och i nedre delen (tärområdet) smälter den av. När den glider utför sluttningen nöter den på berget och skulpterar ut dalgångar eller glaciärnischer (se erosion).

Vad är Dalglaciär?

glaciär begränsad av sidorna i en dalgång. Dalglaciären rör sig långsamt nedåt i dalgångens längdriktning. I de svenska fjällen är 12% av glaciärerna dalglaciärer.

Vilka faktorer bestämmer storleken på en glaciär?

Det som avgör hur snabbt en glaciär rör sig är dels hur brant lutningen är på marken under glaciären, dels på hur mycket snö som faller över det område där glaciären startar och dels vilken temperatur området runtomkring har.

Hur stor del av jordens landareal täcks av glaciärer idag?

Del av en glaciär i Alaska. Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens dricksvattensreserv finns lagrade i form av glaciärer.

Hur många glaciärer finns det i Sverige?

Vad har skett med glaciärerna under den gångna 100-årsperioden och vad sker just nu. Denna databas ger en inblick i isarnas värld. Den omfattar ca två tredjedelar av Sveriges totalt ca 250 glaciärer.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen