Vad heter de fyra raknesatten?

Vad heter de fyra räknesätten?

Det finns fyra fundamentala räknesätt:

  • Addition (+) term + term = summa (summan bildas genom att termerna läggs samman)
  • Subtraktion (−) term − term = differens (differensen bildas genom att den andra termen ”dras av” från den första termen)
  • Multiplikation (· eller ×)
  • Division (/ eller ÷)

Hur räknar man ut gånger?

Allmänt fungerar sedan metoden på följande vis. Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet. Resultatet (produkten) av denna multiplikation sätts sedan under strecket.

Vad heter delarna i multiplikation?

De tal som multipliceras med varandra kallas faktorer, ibland multiplikator respektive multiplikand. Resultatet kallas produkt. Multiplikation kan ses som upprepad addition eller som proportionalitet.

Vad heter de olika räknesätten?

Sammanfattning

  • Addition. Man adderar två eller flera termer och får en summa.
  • Subtraktion. Man subtraherar två eller flera termer och får en differens.
  • Multiplikation. Man multiplicerar två eller flera faktorer och får en produkt.
  • Division. Man dividerar en täljare med en nämnare och får en kvot.

Vad heter svaret i en subtraktion?

Subtraktion är en aritmetisk operation för att beräkna differensen mellan två tal. där a är minuenden, b är subtrahenden och c är differensen. För den enklaste aritmetiken, den för positiva heltal, är differensen c det som återstår när man tagit bort b från a.

Hur delar man bråk?

Sammanfattning. När du multiplicerar med bråk, multiplicera täljarna för sig och nämnarna för sig. Om du multiplicerar två bråk med varandra kan du förkorta tvärs över och dividera täljaren i den ena faktorn och nämnaren i den andra faktorn med samma tal.

Vad heter delarna i en addition?

Används för att lägga ihop saker. När man håller på med addition så kallar man de tal som ska läggas ihop för termer. Så ska man lägga ihop två eller flera saker så blir det term + term. Svaret som man får när man lägger ihop flera tal, eller termer, kallas för summa.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen