Vad har vi for naturresurser?

Vad har vi för naturresurser?

Allting i naturen som vi kan använda eller ha nytta av kallas natur- resurser eller naturtillgångar. Naturresurserna ger oss råvaror, som vi kan tillverka olika saker eller produkter av. Oftast tillverkas dessa färdiga varor i industrier. Överallt i landet där våra naturresurser finns skapas olika näringar.

Vilka naturresurser finns inte i Sverige?

Exempel på icke-förnybara naturresurser är fossila bränslen i form av olja (inkl. bensin och diesel), naturgas och kol.

Vad är en resurs ekonomi?

En resurs är en tillgång som behövs för att iscensätta ett projekt, skapa en produkt eller genomgå en process. Exempel på resurser är arbetskraft, tid, pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap.

Vad är en Fondresurs?

Fondresurs är en naturresurs och förnyelsebar energikälla som utan vård och skötsel slutar ge avkastning. Alla fondresurser är biomassa. Enklare beskrivet är fiske, skogsbruk, biomassa, vattenkraft och delvis torv exempel på fondresurser.

Vad menas med resurser i ett företag?

Resurserna kan till exempel vara arbetskraft, kapital, teknik och information. Ändamålet med samordningen kan vara att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster. Ett mindre företag kan exempelvis vara organiserandet av ett barnkalas.

Är energi en naturresurs?

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

Vilka naturresurser finns i Afghanistan?

Landet är rikt på naturresurser. Förutom koppar finns i Afghanistan stenkol i provinsen Bamian, olja och gas i norr nära Shibarghan. Bly, zink, guld, silver, asbest, svavel och beryllium, och även de spektakulära järnmalmstillgångarna i Hajigak, 130 kilometer väster om Kabul, förmodligen Asiens största överhuvudtaget.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen