Vad har vi arvt av antiken?

Vad har vi ärvt av antiken?

Grekisk kultur Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland – dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare – har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar.

Vad är fenicierna kända för?

Fenicien eller Fenikien var ett historiskt landskap bestående av stadsstater i sydöstra medelhavsområdet vid nuvarande Libanon, och lite av vad som nu är Syriens kuster. De feniciska stadsstaterna existerade från cirka 3 000 f.Kr. Fenicierna har framförallt blivit kända för sina framsteg inom sjöfarten.

Vilken var den viktigaste orsaken till krigen mot Kartago?

Första puniska kriget När Kartago år 264 f.Kr hotade ön Sicilien utbröt krig mellan Rom och Kartago. Romarna var inte vana vid sjön. Därför såg de till att ta hjälp av grekerna för att kunna bygga upp en flotta av fartyg. Kriget varade i hela 23 år.

Hur såg det grekiska samhället ut under antiken?

En gemensam grekisk kultur Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. Den grekiska kulturen bestod av olika delar. Huvudingredienserna var grekisk mytologi, litteratur, teater, arkitektur, konst, idrott och filosofi.

Vad har vi i modern tid ärvt från de gamla grekerna?

Bland andra de antika babylonierna, egyptierna, indierna och senare grekerna använde sig av sofistikerade talsystem, numeriska metoder, geometri, och talteori. Grekerna utvecklade även logiken och den deduktiva bevisföringen. En stor del av antikens kända matematiska resultat och metoder sammanfattades cirka 300 f.Kr.

Vilka spår av den grekiska antiken finns kvar idag?

Vi kan se det i form av arkitektur. I svenska städer kan vi se valv och pelare där arkitekterna har inspirerats av grekernas tempel. Inom medicin används liknande kirurgi som under antiken. Grekerna bidrog även med vetenskap, retorik, demokrati och dramaturgi.

Vad kan vi se för spår av Feniciernas kultur idag?

Fenicierna var viktiga kulturförmedlare. De vidareutvecklade alfabetet och i samband med deras handelsresor och kolonisering spreds teckensystemet i Medelhavsområdet. Det senare grekiska alfabetet har utvecklats ur det feniciska.

Vad är en antiken?

Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante ’före’) är en epok i Medelhavsområdets historia. Den varade från ca 800 f.Kr till ca 500 e.Kr. Under antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik.

Vilka kallade romarna för Puner?

Puniska krigen är samlingsnamn på tre krig mellan Kartago och Rom, Romerska republiken, som slutade med att Kartago förstördes. Puner var romarnas namn på fenicier, och kartagerna var fenicier. Det första puniska kriget utkämpades mestadels till havs mellan 264 och 241 f.Kr.

Varför kallas konflikten de puniska krigen?

Andra puniska kriget var ett av de puniska krigen som 218–201 f.Kr. utkämpades mellan Romerska republiken och Karthago. Konflikterna kallades ”puniska krigen”, på grund av att puner var romarnas namn på fenicier, det vill säga folk från Karthago, som låg i nuvarande Tunisien på Afrikas nordkust.

Hur var det att leva under antiken?

Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar. I huvudsak var det fadern i hushållet som var överhuvudet.

Vad uppfann grekerna under antiken?

Under antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik. Kristendomen formades i stor utsträckning under senantiken och modern empirisk naturvetenskap uppstod endast långt senare.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen