Vad har hant med ebola?

Vad har hänt med ebola?

Den 8 augusti 2014 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) ebolautbrottet i Västafrika som ett internationellt hot mot människors hälsa. I början av år 2016 var utbrottet under kontroll, även om mindre utbrott fortfarande flammade upp. Den 17 mars 2016 deklarerade WHO att Sierra Leone var fritt från ebola.

Finns ebola i Sverige?

Den 1 juni 2020 deklarerades ett nytt utbrott av ebola i DRC, denna gång i västra delen i provinsen Équateur. Enligt den senaste uppdateringen den 27 juni har totalt 28 fall identifierats, inklusive 13 dödsfall. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Hur ser ebola ut?

Patienten insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och inre organ. Dödligheten varierar men har beräknats ligga mellan 50–90 procent vid utbrott i drabbade afrikanska länder.

Hur kan man skydda sig mot ebola?

Hur kan jag förebygga ebola?

  1. Undvik kött, mjölk och annan mat från vilda djur.
  2. Undvik kontakt med blod och andra kroppsvätskor från en person som misstänks vara ebolasjuk eller som har dött av sjukdomen.
  3. Använd kondom för att undvika kontakt med sädesvätska om du har sex med en man som nyligen har haft ebola.

När uppkom ebola?

I mars 2014 började ett utbrott av ebolafeber i Västafrika. Guinea, Liberia och Sierra Leone drabbades hårt och WHO klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC, Public Health Emergency of International Concern).

Finns ebola vaccin?

Eftersom utbrott av ebola är förhållandevis sällsynta och oförutsägbara finns ingen naturlig marknad för ebolavaccin. Därför säkras vaccinet endast genom lagret och finns i begränsad mängd.

Hur många fall av ebola i Sverige?

Totalt rapporteras nu 4 fall (2 konfirmerade och 2 troliga) varav 4 dödsfall.

Kan ebola komma till Sverige?

Kan smitta komma till Sverige via importerade produkter? Risken för smittöverföring av ebolavirus via exempelvis varor som fraktas från Västafrika till Sverige bedöms som obefintlig. Studier har visat att viruset inaktiveras vid intorkning i rumstemperatur på ytor som glas, plast och metall.

Var ebola en pandemi?

Varför finns inte ebola i Sverige?

Smittan är inte luftburen och sprids inte ute i samhället vid vanliga sociala kontakter eller från personer som är smittade men inte fått symtom. Viruset kan inte ta sig genom hel, oskadad hud.

Hur länge fanns ebola?

Historia. Ebolaviruset påträffades 1976. De första dokumenterade utbrotten skedde närapå samtidigt av de båda typerna Ebola sudan och Ebola zaire. Det första utbrottet uppstod, som namnet antyder, i Sudan och påverkade två städer mellan månaderna juni och november.

Hur många smittas av ebola?

Sammanlagt har runt 28 600 människor i de tre värst drabbade länderna insjuknat i ebola, och över 11 300 har dött hittills.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen