Vad har ersatt personuppgiftslagen?

Vad har ersatt personuppgiftslagen?

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter.

Vad ersatte PUL?

Den 25 maj 2018 trädde EUs nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. GDPR ersatte den dåvarande personuppgiftslagen (PUL), men vilka är egentligen skillnaderna mellan dessa och varför är det viktigt att ha koll på dem?

Vad menas med känsliga personuppgifter?

Med känsliga personuppgifter menas uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera …

Vad innebär GDPR för privatpersoner?

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Vilket syfte har personuppgiftslagen?

Personuppgiftslagen, PUL, är till för att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas, det vill säga samlas in, registreras, lagras och används. Personuppgiftslagen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv, och liknande personuppgiftslagar finns även i övriga EU-länder.

Vad innefattar GDPR?

Dataskyddsförordningen. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Vad räknas enlig PUL som känsliga personuppgifter?

genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person. uppgifter om hälsa. uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Vad menas med känsliga personuppgifter och extra skyddsvärda enligt GDPR?

Till skillnad från känsliga personuppgifter finns det ingen definition i lag av vilka uppgifter som är extra skyddsvärda. Exempel på personuppgifter som Integritetsskyddsmyndigheten anser vara extra skyddsvärda är: Personnummer. Vissa uppgifter om lön.

Är personnummer känslig information?

Personnummer och samordningsnummer räknas inte som känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, men anses vara extra skyddsvärda.

Vad innebär Dataskyddsförordningen GDPR för en privat konsument?

Kort om GDPR Förordningen ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och lagen innebär att man vill skydda den personliga individen och dess personuppgifter. Det innebär att företag måste ta större hänsyn till uppsamlingen och behandlingen av enskildas personuppgifter.

Hur funkar GDPR?

GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Om du som företagare bryter mot reglerna i förordningen så riskerar du kännbara böter.

Vad är PUL lagen?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen