Vad hander vid plattgranserna?

Vad händer vid plattgränserna?

Friktion mellan plattgränser ger skalv Spänningar byggs upp längs plattgränserna på grund av rörelser i den underliggande manteln. När spänningen blir för stor utlöses den genom att det sker en hastig rörelse längs en svaghetszon. Det är dessa rörelser som bland annat leder till vulkaner och jordbävningar.

Vad är det som får plattorna att röra sig?

Den bakomliggande drivkraften bakom kontinenternas rörelser anses vara strömmar i den underliggande plastiska delen av manteln, som i sin tur orsakas av radioaktivt alstrad värme i jorden inre. Som mer direkt orsak till plattrörelserna brukar nämnas ”ridge push” och ”slab pull”.

Hur rör sig kontinentalplattorna i en Förkastningszon?

Kontinentalplattorna passar ihop som pusselbitar, men rör sig långsamt hela tiden, på grund av uppvärmning och kylning av materialet i jordens inre och under högt tryck deformeras de. Man kan säga att de ”flyter” fram på den underliggande mjukare manteln.

Vad orsakar Plattektonik?

Orsaken till att plattorna rör sig tror man beror på strömmar i jordens mantel och strömmarna tror man beror på att radioaktivitet i jordens inre smälter berget. Mer lättsmälta stenar flyter ovanpå mer svårsmälta och på det viset bildas strömmar inuti den smälta stenen.

Hur bildas nya plattor?

Smält stenmaterial (magma) från astenosfären väller ut mellan plattorna, kyls ner av det kalla vattnet och bildar ny litosfär. Eftersom den smälta magman har en lägre densitet än omgivande berggrund pressas den uppåt genom jordskorpan och bildar djup-, gång- och ytbergarter.

Hur uppstår en förkastning?

Inom geologi är en förkastning en brottyta eller brottzon i ett berg där det skett en tydlig förskjutning av bergsmassa till följd av rörelse. Stora förkastningar i jordskorpan beror på plattektoniska krafter, där de största bildar gränserna mellan plattorna, som subduktionszoner eller transformförkastningar.

Vad är det som driver plattornas rörelser?

Astenosfärens vätskeliknande egenskaper låter de tektoniska plattorna förflytta sig och deformeras på olika sätt. Där två plattor möts uppstår intensiv geologisk aktivitet såsom jordbävningar, vulkanutbrott och tillkomsten av djuphavsgravar.

Hur rör sig plattorna som Afrika och Europa ligger på?

Den består av många olika bitar som ligger bredvid varandra, som ett jättelikt pussel. Bitarna, som kallas plattor, flyter på mjukt halvsmält berg som rör sig fram och tillbaka under dem. Plattorna ligger därför aldrig stilla utan rör på sig hela tiden. På ett år flyttar de sig omkring 2-3 centimeter.

Hur rör sig Jordplattorna?

Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet). Det är genom mätningar av den seismiska aktiviteten som vi idag vet var plattgränserna går.

Vad skiljer en Oceanplatta från en kontinentalplatta?

Där en oceanplatta och en kontinentalplatta möts kommer den tyngre oceanplattan glida in under kontinentalplattan. Uppsmält material stiger sakta upp igenom överliggande material, och bildar en kedja av vulkaner i den överliggande kontinentalplattan.

Hur skapades kontinentalplattorna?

När Pangea splittrades bildades två superkontinenter som döptes av geologerna till Laurasia och Gondwanaland. För omkring 150 miljoner år sedan splittrades dessa två kontinenter i våra nuvarande kontinenter. Jordens plattor färdas över jordklotet med en hastighet av 1-15 centimeter per år.

Vem kom på plattektonik?

Alfred Wegener, mannen bakom kontinentaldrift som utgör grunden för plattektonik.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen