Vad hander vid en explosion?

Vad händer vid en explosion?

En explosion är en snabb process som frigör energi och ger upphov till en tryckvåg. Explosioner kan vållas av exoterma kemiska processer, kärnreaktioner eller mekaniska brott (som när en ballong eller ångpanna sprängs).

Hur kan en dammexplosion uppstå?

Ett problem med dammexplosioner är att den primära explosionen ofta leder till flera explosioner efter varandra. Det hänger samman med att en första, ofta mindre, explosion får nytt damm att virvla upp och sedan skapas en kedjereaktion. – Det inträffar oftast om det är mycket damm i lokalen.

Vad är en explosion?

ISO 8421-1, EN 1127-1 definierar en explosion som ”en plötslig oxidations- eller sönderdelningsreaktion med ökad temperatur, tryck eller båda samtidigt.” Detta hänvisar till en kemisk reaktion som med en samtidig konvergens av syre (luft), ett brandfarligt material och en antändningskälla i ett visst förhållande medför …

Vad är skillnaden på en explosion En Deflagration och en detonation?

En explosion utgörs antingen av en detonation eller en deflagration. Förbränningshastigheten i en detonation är över ljudets hastighet och i en deflagration under ljudets hastighet.

Vad händer när en atombomb exploderar?

I en kärnvapenexplosion klyvs ett väldigt stort antal atomer i en kedjereaktion, ju fler atomer som klyvs desto kraftigare blir sprängverkan. Det finns två huvudtyper av kärnvapen. I atombomben sker frigörelsen av energi genom klyvning (fission) av tunga atomkärnor, till exempel uran och plutonium.

Vad menas med dammexplosion?

En dammexplosion kan uppstå när det bildas en antändningsbar koncentration av fina dammpartiklar i luft och dessa kommer i kontakt med en antändningskälla.

Kan slipdamm självantända?

Fara for självantändning: Oljeindränkta trasor, slipdamm mm kan självantända.

Var en tidig explosion?

Bakgrund. Livet före kambriska explosionen dominerades i miljarder år av bakterier, arkéer, plankton och flercelliga alger. De äldsta kända djurfossilen är runt 665 miljoner år gamla svampdjur. För 600 miljoner år sedan, i prekambrium började utvecklingen gå snabbare.

Hur fungerar en bomb?

En bomb är vanligen någon form av behållare fylld med sprängämne som bringas att explodera av en tändanordning. Explosionen briserar behållaren vilket skapar en tryckvåg och splitter vilket är menat att orsaka förstörelse där den sprängs.

Vad består en bomb av?

När kom sprängmedel?

Krutet uppfanns på 800-talet i Kina när man ville hitta ett elixir som kunde ge evigt liv. Man blandade träkol, svavel och salpeter — och upptäckte att blandningen exploderade om man hettade upp den. Det blev både sprängmedel och fyrverkerier. Under 1300-talet nådde kunskapen om krutet Europa.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen