Vad hander nar kontinentalplattor kolliderar?

Vad händer när kontinentalplattor kolliderar?

En subduktionszon bildas då två kontinentalplattor kolliderar. Vid kollisionen trycks den platta med högre densitet ned under den kolliderande plattan med lägre densitet. Den geologiska aktiviteten är mycket hög i subduktionszonerna vilket regelbundet leder till kraftiga jordbävningar.

Vad händer i en subduktionszon?

En subduktionszon bildas, ofta utmed en kontinentkant. Längsmed subduktionszonerna löper djuphavs-gravar, upp till 10 000 meter djupa. Innanför dessa bildas kedjor av vulkaner när uppsmält material från den sjunkande ocean-plattan eller ovanliggande mantelkil tränger upp till ytan.

Vad händer när två Oceanplattor kolliderar?

Oceanplattor bildar djuphavsgravar Då två oceaniska litosfärplattor träffar varandra resulterar kollisionen i ett långt, smalt och väldigt djupt tråg, en djuphavsgrav.

Vad händer när jordskorpan rör sig?

Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i flera så kallade litosfärplattor. Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet).

Vad händer när två plattor gnids mot varandra?

När plattorna gnider mot varandra fastnar de i varandra och en spänning byggs långsamt upp. När de uppbyggda krafterna blir större än bergets egen styrka och berget inte längre kan hålla emot, tvingas en spricka att röra sig och energin som var lagrad i berget släpps ut i form av en jordbävning.

Vad är plattorna?

En kontinentalplatta, litosfärplatta eller tektonisk platta, är ett avsnitt av jordskorpan och allra översta delen av manteln, vilka tillsammans kallas för litosfären. Plattorna är ungefär 100 km tjocka. och delas huvudsakligen upp i sima (jordskorpa under havet) och sial (jordskorpa under fastland).

Vad är Friktionszon?

Friktionszoner – plattgräns där två plattor rör sig längs varandra så att det blir en ständig pågående friktion mellan dem, Kalifornien. Subduktion – havsbottnen trycker på mot kontinenterna och glider ner under dem. Där bildas höga bergskedjor, vulkaniska öbågar och djuphavsgravar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen