Vad hander med brittiska medborgare i Sverige efter Brexit?

Vad händer med brittiska medborgare i Sverige efter Brexit?

Du som är brittisk medborgare och som fortsättningsvis vill vistas i Sverige trots att Storbritannien har lämnat EU måste ansöka om uppehållsstatus. Det gäller även dina familjemedlemmar. Halvvägs in i ansökningsperioden är det fortfarande många som inte har skickat in sin ansökan.

Får britter jobba i Sverige?

En ny form av rätt att vistas i Sverige gör det möjligt för britter som flyttade till Sverige före 1 januari 2021 att fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige. Se mer information och ansök på Migrationsverkets webbsida.

Hur länge får en rumän stanna i Sverige?

En EU/EES-medborgare har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader utan andra villkor än att personen ska ha giltigt pass eller nationellt id-kort. Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES-medborgaren i Sverige.

Kan man ha svenskt och brittiskt medborgarskap?

Ja, det är möjligt sedan 1 juli 2001.

Vad händer med britter i Sverige?

Den brittiska regeringen har tillsammans med Europeiska rådet kommit överens om ett utträdesavtal som innebär att du som brittisk medborgare och dina familjemedlemmar kan bo kvar i Sverige efter den 31 december 2020.

Hur får man brittiskt medborgarskap?

För att få uppehållstillstånd måste alla EU-migranter ansöka om pre-settled eller settled status. EU-medborgare som har bott oavbrutet i Storbritannien fem år innan 31 december 2020 får settled status och får stanna hur länge de vill i landet. De kan senare ansöka om att bli brittiska medborgare.

Hur får man permanent uppehållstillstånd?

Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Uppehållstillstånd beviljas till den som bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Får man svenskt medborgarskap om man gifter sig?

Det räcker inte att endast vara gift eller sambo med en svensk medborgare för att uppfylla villkoret. Enligt praxis är det uppfyllt om personen har haft hemvist i Sverige minst 3 år, äktenskapet/ samboskapet har varit i minst 2 år och att den andra personen haft sitt svenska medborgarskap under de senaste 2 åren.

Hur får man uppehållstillstånd i Sverige?

Hur länge får man vistas i Sverige?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen