Vad gor man efter en brand?

Vad gör man efter en brand?

Det ska du göra om det börjar brinna:

 1. Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan.
 2. Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
 4. Släck branden om du bedömer att du klarar det.

Vilket är det vanligaste sättet en brand sprider sig på?

De vanligaste brandorsakerna i bostad är glömd spis, tekniskt fel, soteld och anlagd brand med uppsåt. Det är i regel slarv som orsakar att det börjar brinna men även tekniska fel är vanligt bland brandorsaker. Statistik visar att de vanligaste orsakerna till brand är elfel, levande ljus, rökning, och köksspisen.

Hur kan en brand starta?

Det är mysigt att tända ljus när det är mörkt, men levande ljus startar många bränder. En brand kan också starta om det åskar och blixten slår ner. I början växer elden långsamt, men elden kan sprida sig snabbt och bli mycket stor. Det tar bara några minuter innan ett helt rum brinner.

Vad ska man göra om det brinner i en lägenhet?

Stanna kvar i din egen lägenhet, där är du säker i 30-60 minuter. Ring 112, då får räddningstjänsten reda på att du är inne lägenheten….Om det brinner i din lägenhet

 1. Stäng in branden!
 2. Ta dig ut och stäng dörren efter dig.
 3. Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.

Vad är syftet med regelverket gällande brandskydd?

Allmänt. Avsnitt 5 i Boverkets byggregler, BBR, innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader. Kravet på säkerhet i händelse av brand finns i PBL, och gäller för alla byggnadsverk.

Vilka är de vanligaste orsakerna till brand?

Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror. Och tyvärr ökar glömda spisar som brandorsak.

Vad kan orsaka brand?

Vanliga brandorsaker

 • Köksbränder. Många bostadsbränder börjar i köket.
 • Levande ljus. Ett ljus kan välta eller brinna ner och tända eld på något i närheten.
 • Eldstäder.
 • Rökning.
 • Elektronik.

Varför börjar det brinna?

Bränder startar oftast i köket. Det är vanligast att det börjar brinna vid spisen, till exempel om någon glömt en kastrull på den varma plattan. Om du lagar mat med olja är det viktigt att ha ett lock i närheten, så att du kan kväva elden och ta bort kastrullen från värmen om det börjar brinna.

Vad orsakar mest bränder i hemmet?

Enligt en Sifo-undersökning tror 74 procent av svenskarna att levande ljus orsakar flest bränder – trots att det i själva verket är mycket ovanligare än glömd spis. Bara sex procent av svenskarna känner till att köksspisar är den absolut vanligaste brandorsaken i bostäder.

Vad gör man om det brinner i trapphuset?

Går du ut i trapphuset och andas in rök blir du medvetslös och du kan dö. Stanna därför kvar i din egen lägenhet. Där är du säker i 30 – 60 minuter. Ring 112 så att räddningstjänsten får reda på att du är inne i huset.

Kan jag stanna i min lägenhet om det brinner på en annan plats i huset?

Ring 112 så att räddningstjänsten får reda på att du är inne i huset. Kan jag stanna i min lägenhet om det brinner på en annan plats i huset? Ja, du ska stanna i lägenheten. De är byggda på ett sådant sätt att de står emot brand i 30 – 60 minuter.

Varför behövs brandskydd?

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor säger att den enskilde ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller begränsa skador till följd av brand med speciellt fokus på personskydd.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen