Vad gor EU for sina invanare?

Vad gör EU för sina invånare?

Fred och välstånd har varit EU:s ledord sedan starten 1957. EU bidrar dessutom till att skydda våra grundläggande politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Även om vi kanske tar dessa förmåner för givna så gör de vår vardag bättre.

Vad är skillnaden mellan EES och EU?

Europeiska unionen (EU) är en ekonomisk och politisk union mellan medlemsländerna. Finland anslöt sig till EU år 1995. EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, omfattar Europeiska unionens medlemsländer och Efta-länderna med undantag av Schweiz.

Vad är Schengenavtalet?

Schengenavtalet innebär att människor kan röra sig fritt inom det som kallas Schengenområdet. I praktiken innebär det att gränskontrollerna vid de inre gränserna har avskaffats och att personer som passerar en inre gräns inte behöver uppvisa någon giltig resehandling.

Är Serbien ett EES land?

EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vad gör EU för demokratin?

EU bygger på representativ demokrati. Som EU-medborgare har man också politiska rättigheter. Varje myndig EU-medborgare är valbar och har rösträtt vid val till Europaparlamentet. Man är också valbar och har rösträtt i det land där man är bosatt eller i sitt ursprungsland.

Vilka fördelar finns med EU?

Fördelar med EU Man kan jobba fritt inom hela EU utan att behöva betala massa extra avgifter. Nästan alla EU-länder har samma valuta, vilket gör det betydligt lättare att köpa saker utomlands. (Nästan hela EU har euro som valuta, men inte Sverige.) Alla barn i EU har rätt att gå i skolan i vilket land de vill inom EU.

Vad betyder EU EES?

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inrättades 1994 i syfte att utvidga EU:s bestämmelser om den inre marknaden till att även omfatta länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Norge, Island och Liechtenstein är parter i EES. Schweiz är medlem av Efta, men deltar inte i EES.

Är Färöarna med i EES?

I Sverige och i Finland betraktas det färöiska körkortet som utgivet i ett land som inte är medlem av EU och kan därför inte bytas ut mot det svenska eller det finska. Färöarna är varken medlem av EU eller EES.

Vad är Schengenavtalet EU?

Schengenområdet, även känt som Schengenland, Schengenländerna eller Schengenzonen, utgörs av 22 medlemsstater inom Europeiska unionen samt ytterligare fyra associerade stater som genom Schengensamarbetet har avskaffat gränskontrollerna vid sina inre gränser.

Vad menas med EES?

Vad är en EES medborgare?

Med begreppet EES-medborgare avses en medborgare i en EU-medlemsstat eller EES-området (Island, Liechtenstein och Norge). Bakgrunden är att den gemenskapsrättsliga regleringen av fri rörlighet för personer blivit en del av EES-avtalet (prop.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen