Vad ganger vad blir 32?

Vad gånger vad blir 32?

Multiplikationstabell

× 1 4
7 7 28
8 8 32
9 9 36
10 10 40

Vad innebär multiplikation?

Multiplikation[redigera | redigera wikitext] De tal som multipliceras med varandra kallas faktorer, ibland multiplikator respektive multiplikand. Resultatet kallas produkt. Multiplikation kan ses som upprepad addition eller som proportionalitet.

Hur räkna ut gånger?

När två eller flera tal multipliceras med varandra så kallas detta för en multiplikation. Vid multiplikation spelar inte ordningen någon roll utan exempelvis gäller att $2·3 = 3·2$. De tal man multiplicerar med varandra kallas för faktorer och resultatet av multiplikationen kallas för en produkt.

Vad menas med jämnt delbart?

Ett heltal a sägs vara delbart med ett heltal b (b ≠ 0), om kvoten a/b blir ett heltal c. Det är samma sak som att resten blir noll när a divideras med b. Om a är delbart med b, säger vi att b är en delare i a. Till exempel är heltalet 12 delbart med 3, eftersom kvoten 12/3 är lika med heltalet 4.

Vilket tal mellan 20 och 30 är delbart med både 3 och 4?

Delbarhetsregler för några vanligt förekommande tal

Delare (tal) Om Exempel
9 Talets siffersumma är delbart med 9. 630, då 6+3=9 är delbart med 9.
10 Talets slutsiffra är 0. 240, då talets slutsiffra är 0
12 Villkoren för 3 och 4 är uppfyllda. 420, då 4+2=6 är delbart med 3 och 20 är delbart med 4.

Hur gör man uppställning med multiplikation?

Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet. Resultatet (produkten) av denna multiplikation sätts sedan under strecket.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen