Vad finns det for material i en mobil?

Vad finns det för material i en mobil?

Olika delar av mobilen innehåller olika metaller: Elektroniken innehåller bland annat koppar, guld, silver och titan. Skärmarna innehåller indium och tenn och lamporna som lyser upp skärmen innehåller flera olika sällsynta jordartsmetaller.

Hur påverkas miljön av smartphones?

Här kan mobilen påverka miljön dels i form av energi- och materialåtgång vid tillverkningen, dels att tillverkningen av telefonen eller dess delar görs på ett sätt som är skadligt för miljön. Däremot kan de material som används vid tillverkning av mobiltelefoner vara skadliga för miljön.

Vad är bra med mobilen?

Det finns många positiva saker som mobiler medför, de är ju i stort sett som en dator, fast mycket mindre. Många elever menar på att mobiler är bra i skolan eftersom: Man kan lyssna på musik och skärma av sig från oljud utifrån och därmed studera bättre.

Vilka miljögifter innehåller exempelvis datorer och mobiltelefoner?

Tungmetaller

 • Kadmium – används i laddningsbara datorbatterier, kontakter och omkopplare.
 • Kvicksilver – används i skärmar med flytande kristaller (LCD-skärmar) på mobiltelefoner och plattskärmar till datorer samt i omkopplare, batterier och lysrör.
 • Bly – används i katodstrålerör (CRT) som sitter i dator- och tv-skärmar.

Vad behövs för att tillverka en mobil?

Så mycket avfall blir det i tillverkningen av:

 • 1 kg kycklingkött: 860 g.
 • 1 kg nötkött: 4 kg.
 • 1 liter mjölk: 97 g.
 • En elektrisk borrmaskin: 51 kg.
 • En bärbar dator: 1

  Vad behövs för att en mobil ska fungera?

  För att en mobiltelefon skall fungera krävas det att det finns en mobilmast inom räckvidd. När en mobiltelefon används skickar den samtalet eller informationen trådlöst, genom luften, mellan mobiltelefonen och mobilmasten med hjälp av pulsad mikrovågsstrålning.

  Vilka konsekvenser har telefonen i samhället?

  Mobilen påverkar och förändrar – som ingenting tidigare i historien – sättet som vi människor möts på, dejtar, umgås, älskar, arbetar, krigar, köper, säljer, leder företag, skapar nya idéer, begår brott. Att nästan alla har en egen mobil ger samhället många fördelar. De positiva effekterna överväger de negativa.

  Hur påverkas vi av mobiltelefoner?

  Den psykiska hälsan kan påverkas negativt. Depression och stress kan vara vanliga åkommor och ångest och oro dominerar att uppstå av för mycket mobilanvändning. Slutsatsen vi har dragit av denna studie är att resultatet tyder på att många är beroende och påverkas negativt av mobiltelefonen och att den kan skapa ohälsa.

  Vad är dåligt med mobiltelefon?

  Det var 63 personer som deltog i studien och resultatet visade att de flesta påverkades negativt av sin mobiltelefon. Den psykiska hälsan kan påverkas negativt. Depression och stress kan vara vanliga åkommor och ångest och oro dominerar att uppstå av för mycket mobilanvändning.

  Är mobiler bra för oss?

  Mobilerna ger oss kickar I tester av koncentration och minne fick deltagare som hade mobilen i fickan sämre resultat än de som inte hade mobilen med sig alls. Hjärnan som är utformad för ett liv på savannen ger oss en form av kickar av att se nya miljöer och nya personer.

  Vilket miljögift finns ofta i elektriska apparater?

  Skadliga ämnen i elektriska apparater har begränsats sedan 2006. Begränsade ämnen är bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom samt de bromerade brandskyddsmedlen PBB och PBDE som används i plast. Sedan juli 2019 finns även 4 ftalater på listan över begränsade ämnen: DEHP, BBP, DBP, och DIBP.

  Vad består elektronik av?

  ELEKTRONIK

  • Metaller, såsom stål, järn och aluminium, men även koppar, silver, guld, tenn, tungsten och gallium.
  • Plaster, som används som isolering och utformning av produkten.
  • Sällsynta jordartsmetaller, som är en grupp av grundämnena lantanider, skandium och yttrium (totalt 17 ämnen).

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen