Vad finns det for likheter och skillnader mellan styret under den klassiska tiden i Grekland och det i republiken Rom?

Vad finns det för likheter och skillnader mellan styret under den klassiska tiden i Grekland och det i republiken Rom?

Styret i det antika Grekland var samtida heterogent, dvs. olika stadsstater hade samtidigt olika styrelseskick. Rom bestod av ett samtida homogent styre, som dock över århundraden skiftade och kan delas in i tre olika styrelsesätt: monarkin (753-509 f.Kr.), republiken (509-27 f.Kr.)

Hur föll romarriket samman?

Det västromerska riket gick under då Rom intogs av goterna 476 e Kr pga att man inte hade lyckats klara upp de ekonomiska och organisatoriska problemen som fanns. Östrom lärde sig dock av det tidigare rikets misstag och skapade ett starkt kejsardöme som bestod i drygt 1000 år till, fram till 1453.

Vad orsakade det romerska rikets fall?

Det som hände då var att den siste västromerske kejsaren Romulus Augustulus avsattes i september samma år. Orsaken till Västroms fall anses åtminstone i äldre historieskrivning ha varit att Västrom inte kunde försvara sig mot alla germanfolk som attackerade riket. Västrom erövrades därför av goter, vandaler m. fl.

Vilka exempel på romarnas inflytande finns i vår tid?

Arvet från romarna Till romarnas stora insatser hör bland annat att de skapade ett genomtänkt rättsväsende som vår västerländska rättsuppfattning grundar sig i. Den romerska kulturen var dessutom stark influerad av den grekiska, varvid det grekiska kulturarvet till viss del fördes vidare i den romerska kulturen.

Vad finns det för likheter och skillnader mellan antikens Grekland och romarriket?

När det gäller politiken så var det ganska så olika i Rom och Grekland. Det som de hade gemensamt var att de båda hade monarki. I Grekland så hade man flera olika styrelseskick men i Rom hade man bara 3. Folket hade också det ganska så mycket bättre i vissa tider eftersom de hade demokrati men de hade man inte i Rom.

På vilket sätt har romarriket påverkat oss idag?

Roms betydelse för eftervärlden Romarnas politiska institutioner har gett upphov till många ord som vi använder idag. Till exempel republik, senat, konsul, veto, diktator, kejsare och så vidare. Den romerska rätten blev grunden för det europeiska rättssystemet. Många av våra lagar kommer därifrån.

Varför blev det inflation i romarriket?

Människor blev arbetslösa och lämnade städerna. Krigen gav inte så många slavar som förut och priset på dem steg. Därför blev det dyrt att använda slavar på godsen och i manufakturerna, den tidens fabriker.

När kollapsade romarriket?

476 e.Kr.
Romerska riket/Upplösningsdatum

Vad finns det för spår av romarriket i dagens Europa?

Runt hela romarriket byggdes arenor och amfiteatrar med plats för tusentals åskådare; palats och tempel – ibland med kupoler; broar och akvedukter med valvspann; och tusentals mil med stenbelagda vägar. En stor del av deras byggnader, broar, akvedukter och vägar finns kvar än idag.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen