Vad finns det for koppling mellan teknik broar och samhallets utveckling?

Vad finns det för koppling mellan teknik broar och samhällets utveckling?

–Det är en bra ingång att använda broar som exempel på att introducera teknik. –Dessutom överbryggar tekniken naturvetenskap och samhällskunskap. Teknisk utveckling och tekniska framsteg hänger så starkt ihop med samhällsutvecklingen. Man kommer naturligt in på både etiska och sociala frågor i samband med broar.

Vilka olika krafter kan påverka en bro?

Kraften som påverkar bron är i stort att den ska tåla nedåtriktade krafter från exempelvis bilar eller tåg. Då måste bron ha en motverkande kraft, uppåtriktad, som är minst lika stor som den nedåtriktade kraften alltså tyngdkraften av det som påverkar bron.

Hur är en Valvbro uppbyggd?

Valvet bygger på principen att lasten på bron huvudsakligen tas upp i form av tryckkrafter utefter valvet. Bron vilar på ett valv eller flera valv, som är sammansatta av lösa delar, oftast natursten som är kallmurad. I Sverige finns fortfarande omkring 600 valvbroar byggda i natursten.

Vad symboliserar en bro?

Broar markerar alltså inte alltid vänskap och samarbete. De kan lika gärna vara skiljelinjer mellan folk och system. I Sarajevo är en bro den plats där stadsborna överskrider demarkationslinjen i den nu delade staden.

Vilka konsekvenser får en bro för?

När man bygger en bro så använder man ofta ämnen som tex koldioxid, metan och lustgas som kan absorbera värmestrålningen. Det gör att Om man bygger en träbro behöver man ju mycket trä,träet släpper ut mycket växthusgaser som gör att värme strålningarna som åker från jorden ut till rymden.

Vad kan påverka en konstruktion?

När man ska välja material måste man ta hänsyn till hur materialet ska formas och sammanfogas samt vilken hållfasthet det har och ger åt konstrukt- ionen.

Vad händer med stenarna i en valvbro om du belastar dom?

Romarna kom på att bygga valvbroar av sten. När man lägger eller murar kilformade ste- nar i ett valv, drar man nytta av kilformen. När bron belastas kommer stenarna bara att pressas ännu hårdare mot varandra. Tyngden från bron pressar valvets nedre del ut åt sidorna, så där mås- te man bygga riktigt tjockt och starkt.

Vad är skillnaden mellan en valvbro och en bågbro?

Att bygga broar i form av valv eller bågar ger en bra stabilitet eftersom trycket från bron sprids längs med valven eller bågarna och det gör att bron kan hantera stora vikter. Skillnaden mellan en bågbro och en valvbro är att inga pelare behövs för bågbron, förutsatt att bron inte är alltför lång.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen