Vad finns det for egenskaper?

Vad finns det för egenskaper?

Dina personliga egenskaper

 • A. Allvarlig. Aktsam. Alert. Ambitiös. Anpassningsbar. Ansvarsfull. Arbetsam.
 • E. Effektiv. Eftertänksam. Ekonomisk. Energisk. Entusiastisk. Envis.
 • K. Karismatisk. Klarsynt. Klok. Kompetent. Konsekvent. Kreativ.
 • O. Obeveklig. Objektiv. Omsorgsfull. Ordningsam. Organiserad. Orädd.
 • T. Trovärdig. Taktisk. Tuff. Tålmodig. U-V. Unik.

Vad är jag bra på?

Vilka är dina styrkor? Här är de fem bästa svaren

 • 1: Jag är en bra problemlösare. Det är en färdighet som är attraktiv för alla roller och branscher.
 • 2: Jag är en bra kommunikatör.
 • 3: Jag är bra på att prioritera min tid.
 • 4: Jag är ärlig.
 • 5: Jag är målmedveten.

Vad menas med personliga egenskaper?

Utbildning, arbetslivserfarenhet och formella kompetenser i all ära – glöm inte bort dina personliga egenskaper när du söker jobb. Det är de som talar om vad du är för person och som berättar hur du fungerar i olika sammanhang. Det kan också vara de personliga egenskaperna som gör att din ansökan utmärker sig.

Vad är min sämsta egenskap?

Ofta är det dina starka sidor som blir dina svaga. Uthållighet kan till exempel bli envishet, snabbhet kan bli slarvighet. Beskriv två jobbrelaterade situationer som inträffat som belyser exempelvis din uthållighet eller envishet; en där det varit något bra samt en när det inte blev bra – då får du en balans i svaret.

Vilka är dina dåliga egenskaper?

”Vilka är dina största svagheter?” – exempel på svar

 • Exempel 1 på svag sida: självkritisk.
 • Exempel 2 på svag sida: saknar självförtroende.
 • Exempel 3 på svag sida: svårt att ställa frågor.
 • Exempel 4 på svag sida: saknar erfarenhet.
 • Exempel 5 på svag sida: skjuter upp.
 • Exempel 6 på svag sida: perfektionist.

Vilka egenskaper är typiska för metaller?

En metall brukar definieras av att den är ett grundämne (element) med metalliska egenskaper. En metall har till exempel hög glans, hög elektrisk och termisk ledningsförmåga och en god formbarhet. Aluminium och järn är två av de fyra vanligaste ämnena i jordskorpan.

Vilka är dina tre bästa egenskaper?

Vilka egenskaper är viktigast hos den som vill anställa?

 • Ansvarstagande.
 • Positiv.
 • Flexibel.
 • Initiativtagande.
 • Lojal.
 • Självständig.
 • Stresstålig.
 • Ambitiös.

Vilka är dina starkaste sidor?

Om du inte är säker på vad som är dina starka sidor kan du be en vän eller kollega att berätta vad de ser som dina bästa egenskaper….Några exempel på starka sidor:

 • Handlingsinriktad/företagsam.
 • Uppmärksam/detaljorienterad.
 • Samarbetsinriktad.
 • Engagerad/dedikerad.
 • Kreativ.
 • Beslutsam.
 • Disciplinerad/fokuserad.
 • Empatisk.

Vad har du för egenskaper?

Hur beskriver man en personlighet?

Enligt denna teori kan en människas personlighet mätas i fem grundläggande egenskaper: Extraversion, samvetsgrannhet, öppenhet, vänlighet och emotionell stabilitet. Begreppet personlighet förknippas ofta med djupt liggande egenskaper och personlighetsdrag av det slaget. Personlighet handlar om vem du är.

Vilka är dina svagheter?

”Vilka är dina svagheter?” Var ärlig här. Svaret ska visa på självinsikt, att du vet om dina svagheter och lärt dig hantera dem. Kom också ihåg att en egenskap som är en svaghet i en situation kan vara en styrka i en annan.

Vilka är dina starka och svaga sidor?

När du tar upp dina svaga sidor ska du använda dig av exempel som är relaterade till antingen kompetenser/vanor eller egenskaper. Du kanske vill välja vilka du ska fokusera på utifrån vilken typ av jobb du blir intervjuad för.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen