Vad blir formansvardet?

Vad blir förmånsvärdet?

Förmånsvärdet är den skattepliktiga förmånen att få disponera en tjänstebil privat. Förmånsbeloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån det beloppet. Om arbetsgivaren dessutom står för drivmedlet för den privata körningen ska det också beskattas.

Vad räknas som extrautrustning på bil?

Som extrautrustning räknas all utrustning som har samband med bilens funktion eller den åkandes komfort och förströelse.

Vad bestämmer förmånsvärde?

Vid beräkning av förmånsvärdet läggs anskaffningspriset av sådan extrautrustning till bilens listpris. Utrustning som mobiltelefon och handsfree, kommunikationsutrustning, vinschar, lyftdon och liknande, sjukdoms– och handikappsutrustning, elektronisk körjournal och alkolås är undantagna reglerna kring extrautrustning.

Hur räknar jag ut bilförmån?

Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd:

  1. Lön 30 000 kr.
  2. Bilförmån 4 000 kr.
  3. Skatt 30 % Den anställde blir beskattad med 30 % (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr.
  4. Nettolön 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr.
  5. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31,42 % (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 683 kr.

Hur får man fram förmånsvärde?

För att räkna ut hur stort förmånsvärdet är på bilen kan man använda bilförmånsberäkningen på Skatteverkets hemsida.

Är vinterhjul extrautrustning?

Svar: Vinterdäck räknas som extrautrustning och ska därför förmånsbeskattas.

Hur räknar man ut förmånsvärdet på bil?

Så här ser en detaljerad uträkning ut: Formeln för en bil som kostar 200 000 ser ut så här: (31,7 % X basbeloppet som är 44 400 för 2014) + (9 % av 200 000) + (multiplicera med 0,0209 som avser statslåneräntan som för 2014 är 2,09 med 0,75 x 200 000). Dyra bilar får dyrare förmånsvärde.

Vad blir förmånsvärdet netto?

Nettokostnad för arbetsgivaren Nettokostnad här brukar oftast vara företagets månadskostnad för leasingavgiften efter justering för att endast halva momsen är avdragsgill för leasing. Det man får tänka på är att arbetsgivaren även betalar sociala avgifter på förmånsvärdet, vilket då också blir en kostnad för företaget.

Hur värdera tjänstebil?

Om det är en leasingbil, för vilken företaget betalar alla kostnaderna, och som du utnyttjar privat, så betraktas bilen som en förmånsbil. Värdet av att du använt bilen privat måste du då ta upp som inkomst precis på samma sätt som om företaget ägt förmånsbilen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen