Vad betyder tecken pa karta?

Vad betyder tecken på karta?

Orienteringskartan är uppbyggd av olika karttecken och färger som symboliserar olika föremål och ytor i terrängen.

Hur ser en stig ut på en karta?

Markeras med ett brunt område med svarta streck på kanterna på kartan. Asfaltsvägar är bruna, grus, små asfaltsvägar och skogsvägar är svarta (se ”Stig”).

Vad betyder ett kryss på kartan?

Här finns de vanligaste karttecknen. Stenar och branter ritas med svart, liksom föremål som skapats av människan, som stigar, smala vägar, hus, stenmurar, staket och kraftledningar. Skulpturer och andra speciella människoframställda föremål markeras på kartan med ett svart kryss.

Vad betyder färgen svart på en orienteringskarta?

En orienteringskarta består av sju olika färgkategorier. Allt som är vitt är vanlig skog. Allt som är grönt är tätare än vanlig skog, ju grönare desto tätare. Allt som är svart har människan skapat men även stenar och stup är svarta.

Vad betyder orientering symboler?

Med svart ritas stenar, branter och föremål som skapats av människan, som hus, stigar, små vägar, murar, staket, jakttorn m.m. Blått används för sjöar, bäckar och sankmarker. Vanlig öppen skog är vit på kartan, men när skogen är så tät så det blir besvärligt att springa, markeras den med olika typer av grönt.

Hur ser man ut på en orienteringskarta?

För att visuellt representera en 3D-formation i 2D på kartan används kurvlinjer (ofta kallat höjdkurvor). När det är är tätt mellan kurvorna är det brant i terrängen. Kartans ekvidistans avgör hur stor höjdskillnad varje höjdkurva representerar. Den vanligaste ekvidistansen på en orienteringskarta är fem meter.

Vilken färg har skog på en karta?

Vitt – Skog med bra löpbarhet. Brunt – Höjdkurvor, kullar, gropar. Svart – Stenar, stup, vägar, staket, murar, broar, pelare. Gult – Öppen mark som fält, ängar och gräsmattor.

Vad menas med Punkthöjd?

Punkthöjd Liten tydlig höjd, minst 1 meter hög.

Vad betyder ljusgrönt på en karta?

Kartan innehåller en mängd detaljer för att orienteraren skall kunna hitta i skogen. De vanligaste skalorna som används är 1:15000 och 1:10000. Ljusgrönt, mellangrönt och mörkgrönt, mörkaste färgen för den tätaste skogen. En mera mossgrön färg används för privat tomtmark, på vilken man inte får springa.

Vad är lila på en karta?

Mörkgrönt representerar vanligtvis lågtliggende mark, med ljusare gröna nyanser som används för högre höjder. I nästa högre höjd använder fysiska kartor ofta en palett av ljusbrun till mörkbrun. Sådana kartor använder vanligtvis röda, vita eller lila för att representera de högsta höjderna som visas på kartan.

Vad betyder en triangel på en orienteringskarta?

Kartan är uppbyggd av olika karttecken och färger som symboliserar olika föremål och ytor i terrängen. Så här kan en orienteringsbana se ut. Starten är märkt med en triangel, kontrollerna med numrerade ringar och målet med en dubbelring. Kontrollerna ska besökas i nummerordning.

Vad skiljer Orienteringskartan från terrängkartan?

Om kartan har en ekvidistans på 5 meter skiljer det alltså 5 meter i höjd mellan kurvorna. På orienteringskartor är 2,5 eller 5 meters ekvidistans standard. Vilken som väljs beror på hur kuperad terrängen är. Vid flack terräng väljs 2,5 meter och i kuperad terräng 5 meter.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen