Vad betyder massafabrik?

Vad betyder massafabrik?

Massa- och pappersindustrin kallas den gren av skogsindustrin som utifrån ved tillverkar pappersmassa och utifrån pappersmassan papper. Tillverkningen av massa och papper kan ske vid samma bruk, så kallade integrerade bruk, eller vid skilda massa- och pappersbruk (Ointegrerade bruk).

Vilka pappersbruk finns i Sverige?

pappersbruk sverige

  • SCA Ortvikens Pappersbruk. www.sca.com.
  • SCA Obbola Pappersbruk. www.sca.com.
  • SCA Munksunds Pappersbruk. www.sca.com.
  • SCA Östrands Massafabrik. www.sca.com.
  • Mondi Dynäs AB. www.mondigroup.com.
  • Metsä Board Sverige AB. www.metsagroup.com.
  • Bergslagens Eldfasta AB. Sjögatan 28.
  • Materialgruppen AB Kimberly-Clark.

Vilket pappersbruk är störst i Sverige?

Däremot är bara en koncern av de riktigt stora pappersindustrierna svensk, nämligen SCA. Stora Enso som Pappers största arbetsgivare i Sverige är finskt, även om det finns stora svenska ägarintressen i företaget. Idag är ca 50 procent av Pappers medlemmar anställda i utlandsbaserade företag mot ca 5 procent år 1990.

Hur fungerar ett pappersbruk processen?

På ett pappersbruk tillverkas sedan pappersmassan till papper. Pappersmassan mals sönder och olika kemikalier tillsätts tillsammans med lim så pappret blir starkare. Sedan sugs vattnet bort ur pappret. När det har torkat är tillverkningen färdig och pappret rullas upp på enorma pappersrullar.

Vad är barrsulfatmassa?

Vid SCA Östrand produceras blekt barrsulfatmassa och kemisk termomekanisk massa, CTMP. Vid tillverkningen av sulfatmassa kokar man vedflis till massa som sedan bleks till rätt ljushet enligt TCF eller ECF för att även få så ren cellulosafiber som möjligt.

Vad händer i ett pappersbruk?

Fibrerna som finns i pappersmassan blandas med vatten och förbehandlas – mals – på lämpligt sätt. På viran rinner och sugs vattnet av och pappersarket börjar bildas. Denna del av processen kallas avvattning. Från viran förs arket in mellan roterande valsar, där ytterligare vatten pressas ut.

Finns i Pappersmassefabrik?

Tillverkningen av massa och papper kan ske som integrerad produktion vid samma bruk, eller vid separata massa- respektive pappersbruk. De flesta trädslag kan utnyttjas för pappersmassaframställning, vanliga är bland andra gran, tall, björk, asp och eukalyptus.

Vad är det som luktar på pappersbruk?

Pappersbruk släpper ibland ut illaluktande gaser som påverkar omgivningen direkt. Lukten kommer ofta från H₂S som finns i brukets interna processvatten flöden. Dessutom orsakas lukt av bakterier som gror i det slutna cirkulerande processvattnet.

Varför ligger nästan alla massa och pappersfabriker vid kusten?

Papperet framställdes ursprungligen av textillump, och placeringen av pappersbruken bestämdes mycket av tillgången på råvaran, liksom på krafttillgång. Fram till mitten av 1800-talet låg därför de flesta pappersbruken vid vattendrag i södra Sverige.

Vad gör pappersbruk?

Massa- och pappersindustrin kallas den gren av skogsindustrin som med ved som råvara tillverkar pappersmassa och papper. Tillverkningen av massa och papper kan ske som integrerad produktion vid samma bruk, eller vid separata massa- respektive pappersbruk. Papperet tillverkas i en pappersmaskin.

Hur går tillverkningen av papper till?

Papper är ett tunt fibermaterial, som tillverkas genom avvattning av en suspension av växtfibrer på en nätduk, så kallad vira eller viraduk. Fibrerna, som vid avvattningen blir kvar på viran, binds samman av vätebindningar, som utvecklas i samband med pressning och torkning, och bildar papperet.

Vad gör SCA?

Vi tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter består utav högkvalitativ råvara från norra Sverige och tillverkas i Sverige men produkterna används runt om i världen. SCA driver två pappersbruk som tillverkar kraftliner.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen