Vad betyder FOB och CIF?

Vad betyder FOB och CIF?

CIF (Cost Insurance Freight) Tar godset hela vägen fram till destinationshamn (Port of Destination) i Sverige – inkluderar givetvis kostnader för dokument som behövs vid exportklarering precis som FOB.

Vad betyder leveransvillkor CIF?

CIF – Cost, insurance and freight (Namngiven destionationshamn – endast sjötransport) Säljaren står för alla kostnader, inkluderat försäkring, och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget.

Vilka leveransvillkor gäller?

Leveransvillkor

 • DDP (Delivered Duty Paid) Säljaren står för kostnader tills varan är på plats.
 • DAP (Delivered at Place) Säljaren ansvarar för att leverera godset.
 • EXW (Ex Works) Köparen står för alla kostnader och hämtar varan från säljarens område.

Vad är handelsvillkor?

Handelsvillkoren bör avtalas mellan köpare och säljare vid början av det kommersiella samarbetet och finns helst dokumenterat i ett kommersiellt avtal eller kontrakt. Detta kan senare användas för att fastställa vem som ansvarar för att ordna och betala vilken del av fraktprocessen.

Vad betyder FOB frakt?

Free on Board (FOB) är en Incoterm. Free on Board betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada.

Vad står det i Incoterms?

”Incoterms” är det korta och snabba sättet att säga International Commercial Terms (internationella handelstermer). De publicerades för första gången 1936 och är en uppsättning med 11 regler som definierar vem som ansvarar för vad vid internationella transaktioner.

Vad menas med CIF?

Cost, insurance and freight, förkortat CIF (kostnad, försäkring, frakt), är en Incoterm som används inom handel och sjötransporter. CIF betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling i ankomsthamnen.

Vad betyder CIF Price?

Priset inbegriper kostnader, försäkringar och frakt (cost, insurance and freight). Säljaren betalar sjöfrakten till överenskommen destinationshamn samt tecknar en sjöförsäkring på varan till förmån för köparen.

Vilka tre delar reglerar ett leveransvillkor?

Transporter och leveransvillkor.

 • Leveransvillkor: Incoterms m. fl.
 • Transporter.
 • Försäkring.
 • Packning och märkning.
 • Vad betyder leveransvillkor DDP?

  Leveransklausulen DDP ”Delivered duty paid” (Levererat förtullat) innebär att säljaren avlämnar godset när det importklarerats och ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen.

  Vad menas med fritt fabrik?

  Hej! Med leveransklausulen ”fritt fabrik” (ex works på engelska) menas att risken för godset övergår på köparen då godset ställs till köparens förfogande vid säljarens fabrik. Vad risken innebär finns reglerat i Köplagens 12-16 §§ ( se här ).

  Hur betalar man på Miinto?

  BETALNING AV VAROR: Du kan endast utföra köp när butiken är öppen och tillgänglig. För att handla på www.miinto.se ska du ha fyllt 18 år och väljer du att betala med kort ska du inneha ett giltigt betalningskort som vi accepterar.

  Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

  Tillbaka till toppen