Vad betyder en svart prick pa Orienteringskartan?

Vad betyder en svart prick på Orienteringskartan?

Sten. Markeras med en svart punkt på kartan, med olika storlek beroende på hur stor den är i verkligheten.

Vad betyder en röd prick på en karta?

Röd (kan se ut som rosa med vissa webbläsare) betyder att ingen har registrerat sig på den adressen.

Vad betyder kryss på orienteringskarta?

Här finns de vanligaste karttecknen. Stenar och branter ritas med svart, liksom föremål som skapats av människan, som stigar, smala vägar, hus, stenmurar, staket och kraftledningar. Skulpturer och andra speciella människoframställda föremål markeras på kartan med ett svart kryss.

Hur ser man om en höjd är brant?

Enklast är att se om det finns några branter utritade. Taggarna på en brant pekar alltid åt det håll som lutar nedåt på branten. Finns inga branter kan du titta efter tecken som visar på vatten i terrängen. Stora sankmarken bildas i regel nedanför en sluttning men sällan ovanför.

Vad är svart på en karta?

Allt som är markerat med en gröngul färg är tomtmark och förbjudet område. Allt som är grönt är tätare än vanlig skog, ju grönare desto tätare. Allt som är svart har människan skapat men även stenar och stup är svarta. Svart kant runtom betyder att man inte kan passera det.

Vad betyder alla Karttecken?

Karttecken och kartans färger, banpåtryck och kontrollbeskrivningar används för att visa hur terrängen ser ut och kontrollernas placering i terrängen. En grundläggande förståelse av terrängen, banan och kontrollföremålen är viktigt för orienterare på alla nivåer.

Kan man se på en karta hur hög en höjd är?

Höjdkurvor är nivåkurvor (linjer) på en karta. De används för att visa förändring i höjd över kartområdet. Mellan varje höjdkurva är en viss höjdskillnad som avgörs av kartans ekvidistans.

Hur ser Karttecken för höjdskillnad ut?

Ekvidistans. Ekvidistans är höjdskillnaden mellan två höjdkurvor (de bruna linjerna) på en karta. Om kartan har en ekvidistans på 5 meter skiljer det alltså 5 meter i höjd mellan kurvorna.

Vilken färg har höjdkurvor på kartan?

Brunt – Höjdkurvor, kullar, gropar. Svart – Stenar, stup, vägar, staket, murar, broar, pelare. Gult – Öppen mark som fält, ängar och gräsmattor. Grönt – Tät vegetation.

Vilken färg har fjäll på kartan?

Den BRUNA färgen används för att återge höjd- och gropformationer. Nivåskillnaden mellan 2 höjdkurvor är oftast 5 meter, men 2,5 meter och andra ekvidistanser förekommer också. Den bruna färgen används även för asfalt- och grusytor.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen