Vad betalar man en 13 aring?

Vad betalar man en 13 åring?

Det finns inga lagar eller regler om att du ska ha en viss lön som 13-åring. Arbetsgivare kan i princip betala ut hur lite som helst. Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas en överenskommelse om minimilöner på arbetsplatsen.

Hur mycket får man jobba som 13 åring?

För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgång- en eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen. Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka.

Är det en bra idé att 14 åringar ska kunna arbeta på skolloven?

Under skolloven som varar i minst en vecka får du arbeta sju timmar per dag, då får du sammanlagt jobba 35 timmar per vecka, sedan ska du enligt lag ha två sammanhängande dagar ledigt. Du har rätt till rast efter att ha jobbat 4,5 timmar, och självklart får du ta kortare pauser för att gå på toa och sträcka på benen!

Får en 14 åring jobba?

När du är 14 år får du endast arbeta med ofarliga och lätta saker. Du får inte göra något arbete som kräver tunga lyft. Din arbetsplats måste vara riskfri och det får inte förekomma konflikter eller våld. Under dina lov får du högst arbeta 35 timmar i veckan.

Får man jobba om man är 13 år?

Barn mellan 13 och 15 år får ta enklare och riskfria arbeten, till exempel assistera i en kiosk. Barnet får inte arbeta ensamt eller ansvara för kassan. Han eller hon får heller inte arbeta med farliga maskiner eller kemikalier. Arbetsgivaren måste ha ett intyg från förälder där de godkänner att barnet arbetar.

Hur mycket tjänar man om man är 15 år?

För att få någon riktlinje angående lön så kan 15-åringar just nu tjäna någonstans mellan 50-80 kronor per timme. Har du fått frågan ”Hur mycket vill du ha i lön?” från din arbetsgivare? Föreslå då 80 kronor i timmen, men var beredd på att komma överens om mindre. Var beredd att förhandla om lönen!

Vad tjänar en ungdom?

Ungdomslön. Under 17 år: 15 358 kr per månad eller 88,77 kr per timme. Från och med 17 år: 16 798 kr per månad eller 97,09 kr per timme. Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme.

Hur mycket får en ungdom jobba?

Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod.

Hur mycket får man jobba när man är 14 år?

Vad är en rimlig lön för en 15 åring?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen