Vad bestammer priset pa en obligation?

Vad bestämmer priset på en obligation?

Kupongräntan förändras inte under obligationens löptid. Andrahandsmarknaden uppstår när den som köpte obligationen av staten säljer den vidare till någon annan. Då sätts priset efter tillgång och efterfrågan. När priset faller ökar den avkastning man kan få på kupongräntan – man säger att räntan stiger.

Hur fungerar en statsobligation?

Hur fungerar statsobligationer? När du köper en statsobligation lånar du ut en specifik summa pengar till staten under en bestämd tidsperiod. I gengäld betalar staten dig regelbundet en fast ränta som kallas för kupong. När en obligation löper ut får du tillbaka din ursprungliga investering.

Vad är obligationsräntan?

När du har investerat i en obligation lånar du i praktiken ut pengar till den som ger ut obligationen. Obligationer har ofta en förutbestämd ränta vilket innebär att räntesatsen är densamma under obligationens hela löptid.

Hur påverkas en obligation som du har köpt om marknadsräntan stiger?

Obligationsfonderna påverkas av marknadsräntan. Om inflationen stiger då stiger även marknadsräntorna, vilket indirekt påverkar en obligations värde. Ytterligare en faktor som bidrar till att bestämma räntan är obligationens löptid. Som regel gäller det att ju längre löptid desto högre ränta.

Vad händer med en obligation om räntan stiger?

Om marknadsräntan ökar så sjunker priset på obligationen beroende på priskänsligheten för obligationen. Stor- leken på obligationens priskänslighet beror främst på om obligationen har kort eller lång löptid. Ju längre löptid, desto mer känslig är obligationspriset för förändringar i marknadsräntan.

Hur tjänar man pengar på obligationer?

Obligationen intygar med andra ord att dess ägare har lånat ut pengar och han eller hon är berättigad avkastning i form av ränta. Den som köper en obligation lånar alltså, enkelt förklarat, ut pengar till en såkallad emittent och tjänar på det genom ränta och avkastning.

Vad innebär det att Riksbanken köper statsobligationer?

Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen omfattar bland annat statsobligationer. En centralbank kan göra penningpolitiken mer expansiv genom att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden.

Vad är amerikanska 10 åringen?

USA 10-årig Översikt för avkastning på obligation Avkastningen på en statsskuldväxel representerar förräntningen en investerare kommer att få genom att hålla obligationen till dess inlösen och bör övervakas noggrant som en indikator av regeringens skuldsituation.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen