Vad ar ytan pa en cirkel?

Vad är ytan på en cirkel?

Cirkelns area C=2πr, där r är cirkelns radie.

Hur räknar man ut en cirkels omkrets?

Formeln för en cirkels omkrets är π · diametern. Det går π · diameter på en omkrets. Men man säger ofta 2πr. Alltså radien gånger 2, istället för diametern.

Hur räknar man radien på cirkel?

Oavsett så kan vi ta fram några samband gällande diametern, radien, arean och omkretsen: Arean av en cirkel känner du till är A=r2·π, där r är radien på cirkeln och d är diametern. Du vet också att 2r=d⇔r=d2⇒A=r2·π=(d2)2·π=d24·π.

Hur räknar man ut diameter på en cirkel?

Diametern är det bredaste stället på cirkeln, man drar ett streck från cirkelns kantlinje, genom mittpunkten och sen fram till stället mittemot det man började. Diametern är samma sak som radien multiplicerat med 2. Arean av en cirkel får vi genom att multiplicera med radien i kvadrat.

Vad kallas en sträcka på en cirkel?

Korda är en sträcka mellan två punkter på cirkelns periferi. En sekant är en rät linje som skär cirkeln i två punkter. En diameter är en korda genom medelpunkten. En korda delar cirkelområdet (cirkelskivan) i två områden, som kallas segment.

Kan räknas ut i cirkel?

Arean av en cirkel kan enkelt beräknas genom den mycket välkända formeln radien gånger radien gånger pi. Radien (r) är avståndet från cirkelns mittpunkt till kanten, och pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan cirkelns area och cirkelns radie.

Hur räknar man ut diameter från omkrets?

Omkretsen är pi * diametern, dvs om du delar omkretsen med pi så har du diametern.

Hur mäter man omkretsen?

Mät upp varje sida och skriv upp längden på varje sida runt hela föremålet. Sedan adderar du varje sidas längd. Summan är vad vi kallar omkretsen.

Hur räknar man ut omkretsen på en halv cirkel?

Omkretsen av en halvcirkel består av 2 delar. Den en är cirkelbågen och den andra är diametern. Det ser du i din figur. Cirkelbågen längd är 12·d·π=12·2·r·π=rπ Hur stor är då omkretsen för hela din figur?

Hur räknar man Medelpunktsvinkeln i en cirkel?

När vi har en halv cirkel har vi medelpunkten och vi har ett halvt varv. Hälften av ett helt varv som är 360° är 180°. Därmed är medelpunktsvinkeln 180°. En fjärdedels cirkel ger en medelpunktsvinkel som är en fjärdedel av 360° vilket är 90°.

Hur får man ut diametern?

Hur många kanter finns det i en cirkel?

En rektangel däremot har fyra sidor, fyra hörn och fyra räta vinklar. En cirkel har varken sida, hörn eller vinkel.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen