Vad ar turismprogrammet?

Vad är turismprogrammet?

Turismprogrammet ger dig förutsättningar för en karriär inom turism bland annat genom kurser i samhällsplanering, kommunikation och nya medier, marknadsföring och projektledning. En viktig del av vår utbildning är samverkan med turismnäringen.

Vad kan man bli om man läser hotell och turism?

Ottilia / hotell och turismprogrammet Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, ledning och ekonomi samt om människors behov, traditioner och förväntningar på service.

Vilka är yrkesprogrammen?

Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen.

 • Barn- och fritidsprogrammet (BF)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Försäljnings- och serviceprogrammet.
 • Hantverksprogrammet (HV)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Industritekniska programmet (IN)

Hur mycket tjänar man på hotell och turism?

medellön: 27 600 kr. Som guide är du specialist på en viss ort, ett område eller en sevärdhet. Här jobbar du dessutom med rösten och får alltså inte vara rädd för att prata inför en större grupp. medellön: 22 900 kr.

Är Hotell och turism en bra linje?

Hotell- och turismprogrammet är ett bra val för dig som vill arbeta inom områden som hotell, turism eller konferens. Det är ett yrkesprogram, vilket betyder att du blir förberedd för att gå direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet.

Hur är det att jobba på Tillväxtverket?

På Tillväxtverket har du möjlighet att utvecklas i ditt yrke, i samspel med professionella och engagerade medarbetare och chefer. Vi ser teamarbete och att nyttja medarbetares alla kompetenser som viktiga framgångsfaktorer. Bredden i våra uppdrag gör det ofta också möjligt att arbeta med olika uppgifter över tid.

Vilka gymnasieprogram räknas som högskoleförberedande?

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)

Vilka gymnasieprogram är yrkesförberedande?

Alla yrkesprogram är:

 • Hantverksprogrammet (HV)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • Industritekniska programmet (IN)
 • El- och energiprogrammet (EE)

Vad får man i lön om man jobbar på hotell?

Under 17 år: 15 358 kr per månad eller 88,77 kr per timme. Från och med 17 år: 16 798 kr per månad eller 97,09 kr per timme. Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme. Från och med 19 år: 18 985 kr per månad eller 109,74 kr per timme.

Vad tjänar en Turistinformatör?

Vad har en turistinformatör i lön?…Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2016 27 200 kronor 27 700 kronor
2017 27 800 kronor 28 100 kronor
2018 28 300 kronor 29 600 kronor

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen