Vad ar Toleransperspektiv?

Vad är Toleransperspektiv?

Med ett toleransperspektiv delas människor in i ”vi” och ”dem”. Tillexempel ”vi ”som ska tolerera ”invandrarna” de ”homosexuella”, ”det är ju synd om dem” och så vidare. Problemet med tolerans pedagogik är att uppdelningen i ”vi” och ”dem” förstärks, samt att normen ”vi” får makten att tolerera ”de andra”.

Vad är normkritiskt arbetssätt?

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.

Vad är Normkritisk analys?

Normkritiska perspektiv handlar inte om att upplösa alla normer, utan att ta reda på vilka normer vi behöver motverka och hur, samt vilka normer vi behöver förstärka och bekräfta. För att förstå hur makt fördelas ur ett normkritiskt perspektiv är intersektionalitet ett viktigt begrepp.

Vad är begränsande normer?

En persons, organisations eller arbetsplats handlande får inte påverka andras lika rättigheter och jämställdhet, då är det inte normkritik. Det är begränsande och allra främst främjar inte lika rättigheter mot andra att agera olika mot människor utifrån vilket kön jag uppfattar att personen har.

Vad är Toleranspedagogik?

Toleranspedagogiken. Ofta när man arbetar för likabehandling och mot diskriminering är syftet att skapa förståelse, tolerans och empati för människor som blir utsatta för trakasserier, diskriminering och kränkningar.

Vad innebär normkritisk pedagogik?

Normkritisk pedagogik handlar om att synliggöra vilka osynliga regler som styr oss, för att på detta sätt skapa utrymme i vårt varande och vetande. När vi får syn på vilka normer som med sin makt på olika sätt påverkar oss så uppstår möjligheten att välja och förändra både gällande vårt agerande och lärande.

Vad är en norm förskola?

Normkreativiteten handlar om att möta varje barn som den unika individ hen är. Det handlar om att inte låta föreställningar och förväntningar om barnet påverka hur vi behandlar det. Normkreativiteten på förskolan handlar också om att guida barnen i att vara öppna för många olika sätt att leva och vara.

Vad är Normmedvetenhet?

Normmedvetna och normkritiska perspektiv riktar fokus mot normers diskriminerande och utestängande effekter. I den här guiden använder vi begreppet normmedveten för att beskriva arbetssätt där visualiseraren uppmärksammar utestängande normer och försöker skapa en högre grad av inkludering och jämlikhet i sitt arbete.

Varför är det viktigt att synliggöra och utmana normer?

Ett normkritiskt förhållningssätt synliggör normerna och gör oss medvetna om de normer vi förhåller oss till. Det synliggör privilegier. När vi granskar maktrelationer och maktfördelning får vi syn på vad eller vilka som ingår i normer och vilka som är normbrytare/avvikare.

Vad är norm juridik?

Normer, är ett sociologiskt begrepp för allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. En rättsregel är en lag, regel eller rättslig norm som gäller i ett visst rättssystem .

Hur uppkommer en norm?

När människor interagerar med varandra skapas mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar etc och samhället i stort. Normer gäller även mellan organisationer, mellan företag och mellan stater. Sociala normer varierar i många dimensioner.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen