Vad ar tekniska fardigheter?

Vad är tekniska färdigheter?

Grundläggande färdighet är det som krävs för att kunna klara av jobbet. Teknisk kompetens enligt Zambonis (n.d.) beskrivning handlar om kunskaper i direkt relation till din yrkesroll – men som ligger utanför de kvalifikationer som ditt jobb kräver.

Vad är det kompetens?

Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation.

Vad skriver man under färdigheter?

Ta med både hårda och mjuka färdigheter

 • Hårda färdigheter är ren fakta och konkreta kunskaper, såsom en examen, språkkunskaper, körkort, osv.
 • Mjuka färdigheter är sådant som du lär dig genom erfarenhet, exempelvis ledarskap eller social kompetens.

Vilka är mina färdigheter?

Enligt analysen för år 2020 skulle de viktigaste färdigheterna 2020 att vara följande:

 • Komplex problemlösning.
 • Kritiskt tänkande.
 • Kreativitet.
 • Sociala färdigheter.
 • Samarbetsförmåga.
 • Sensationell intelligens.
 • Beslutande förmåga.
 • Serviceorientering.

Vad är teknisk kunskap?

Teknik hävdas ofta vara ett självständigt kunskapsområde, skilt från till exempel naturvetenskaperna och matematiken. Konstruktion av tekniska lösningar genom handlingar och artefakter, med utgångspunkt från mål och normer, är ett återkommande tema för hur forskare ser på teknisk kunskap.

Vad innebär det att vara teknisk?

Att jobba med tekniskt arbete betyder att du arbetar med olika typer av tillverkning. Vilka produkter det gäller kan vara väldigt olika – allt från bilar till medicin. Idag är många produkter sammansatta av olika komponenter och kan innehålla både elektronik och programvara.

Vad har du för kompetens?

Exempel på kompetenser

 • Kritiskt tänkande: Du har förmågan att tänka utanför ramarna, se kritiskt på fakta och granska var uppgifter kommer från.
 • Säljkompetens: Du har erfarenhet av säljjobb i olika former.
 • Analytisk: Du är bra på att analysera fakta och dra slutsatser.
 • Problemlösning: Du löser problem snabbt och lätt.

Vad menas med kompetenskrav?

Med kompetens förstås en förmåga till handling i ett specifikt arbetssammanhang. Man använder kompetensanalys inom organisationer som ett sätt att skapa förståelse för vad som krävs i en viss roll, befattning, ett yrke eller på en arbetsplats. En kompetensmatris är ett underlag för att utvärdera en grupps kompetens.

Vad skriver man på kompetenser CV?

Vad är kvalifikationer CV?

Det är viktigt att betona de specifika egenskaper, erfarenheter och kvalifikationer som är mest relevanta för det aktuella jobbet. Kriterierna för vad som är viktigt att framhäva hittar du förstås i platsannonsen – vad är det avsändaren behöver, och hur kan du som kandidat uppfylla dessa behov?

Vad är mina kompetenser?

Exempel på kompetenser Kritiskt tänkande: Du har förmågan att tänka utanför ramarna, se kritiskt på fakta och granska var uppgifter kommer från. Säljkompetens: Du har erfarenhet av säljjobb i olika former. Kreativ: Du har ett kreativt tänkande och kommer lätt på många nya idéer.

Vad är syftet med teknik?

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen