Vad ar Tandvardsstodsintyg?

Vad är Tandvårdsstödsintyg?

När det gäller nödvändig tandvård får patienten ett tandvårdsstödsintyg som berättigar till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. I samband med besöket ska patienten visa upp legitimation. För nödvändig tandvård betalar patienten samma avgift som inom hälso- och sjukvården.

Vad menas med allmänt tandvårdsbidrag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

Vad menas med F tandvård?

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Vad är nödvändig tandvård?

Nödvändig tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov. Tandvårdsstödet kallas N-tandvård. I stödet ingår även kostnadsfritt hembesök och regelbunden munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal. omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd och service) och har beslut om insats för särskilt stöd och service via LSS.

Vad ingår i Tandvårdskortet?

Om du har fått rätt till tandvårdsstöd får du ett stämpelkort eller ett elektroniskt kort, som du visar upp hos tandläkaren eller tandhygienisten. Tandvårdskortet kan ha olika giltighetstid beroende på hur funktionsnedsättningen bedöms och ska alltid visas upp hos tandvården.

Vem har rätt till grönt kort?

TANDVÅRDSINTYG, GRÖNT KORT Om du har en psykossjukdom eller annan svår psykisk störning kan du vara berättigad till ett tandvårdsintyg. Det krävs att sjukdomen varat längre än ett år och att den medfört en omfattande funktionsnedsättning som påverkar din dagliga livsföring.

Vad betyder FK ATB?

Allmänt tandvårdsbidrag Från det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag, ATB: Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

Vilka får Tandvårdsstöd?

Alla som är försäkrade i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från det år de fyller 24 år. Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader.

Vad ingår i grönt kort tandvård?

Tandvårdsintyg (grönt kort) innebär att du har rätt till en årlig munhälsobedömning i hemmet samt att delar av din tandvård omfattas av högkostnadsskyddet.

Vem har rätt till grönt kort tandvård?

Det omfattar de personer som bor i kommunens särskilda boenden och har ett omfattande omvårdnadsbehov. N2. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). De personer som bor i ordinärt boende och som på grund av allvarig sjukdom har ett stort och varaktigt behov av vård och behandling.

Vem har rätt till nödvändig tandvård?

Vem utfärdar Tandvårdsintyg? Intygen utfärdas vanligen av kommunens biståndshandläggare, distriktsjuksköterskor, sjuksköterskor, LSS-handläggare och personal inom psykiatrin. Personer som har omfattande hjälp av kommunen men inte har något Tandvårdsintyg, ska vända sig till sin biståndshandläggare i sin hemkommun.

Hur länge gäller intyg om nödvändig tandvård?

Intyg utfärdas av: Områdeschef inom hemtjänstområden, biståndshandläggare eller distriktssköterska i kommunen. Intygets giltighetstid: 2 år. Vid fortsatt behov förnyas N2-kortet. Omfattar personer som har beslut om insats enligt LSS 1 §, punkt 1-3, oavsett boendeform och utförare; offentlig eller privat.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen