Vad ar Sveriges Radios syfte?

Vad är Sveriges Radios syfte?

Sveriges Radio AB (SR) har till uppgift att bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Vad används en radio till?

När man pratar om en radio menar man ofta en apparat som tar upp utsändningar av radiovågor på de så kallade FM- och AM-banden. Men radio används också på många andra sätt vid kommunikation. Tack vare radiovågor kan man se på tv, prata i mobiltelefon och använda trådlös uppkoppling.

När kom den första radion?

Radion tros i allmänhet vara uppfunnen av Guglielmo Marconi. Vem som egentligen var först är osäkert, men flera gör anspråk på att vara först. Vissa historiker, mestadels i Ryssland, menar att Aleksandr Popov hann före, men Marconi gjorde den första demonstrationen av trådlös telegrafi på ett större avstånd år 1896.

Vad är en Rörradio?

Radio är en trådlös överföring av signaler med modulation av elektromagnetiska vågor, och blir så kallade radiovågor. Radio sänds ut till radioapparater från en sändare som sprider signalerna och som tas upp av apparaternas mottagare. Idag betyder radio ett medium för nyheter, musik och underhållning.

Är Sveriges Radio en bra källa?

I SVT:s uppdrag ingår bland annat att ”SVT ska vara opartiskt och sakligt” (källa 1). Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Den sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar.

Vad gör Granskningsnämnden?

Granskning av innehåll Granskningsnämnden undersöker om innehållet i Sveriges Radios, Sveriges Televisions, Sveriges Utbildningsradios och TV 4:s radio- och TV-program uppfyller vissa krav på bland annat saklighet och opartiskhet.

Hur använde sig Marconi av radiovågor?

Men det gjorde Marconi, som redan som ung student hade hört talas om Hertz’ arbeten, och började experimentera. Han har ibland kallats världens första radioamatör. Den sändartyp Marconi använde kallas gnistsändare. De mottagna radiovågorna detekterade han med en kohär.

När kom transistorradio?

Den första Radiolamodellen med inbyggd högtalare lanserades 1928, och den första bärbara Radiolan 1939, även om framgångarna för denna typ av radio först kom från 1946. På 1950-talet tillkom radiogrammofoner och 1958 den första transistorradion.

Hur fungerar en kristallmottagare?

Kristallmottagaren är en likriktare som uppstår när spetsen av en tunn tråd trycks mot en kristallyta. Den likriktade strömmen kan driva en hörtelefon, men mottagaren måste vara ordentligt jordad, så att antennströmmen passerar genom kretsen. Kristallmottagaren kan betraktas som en primitiv Schottkydiod.

Har Sveriges Radio reklam?

Public service får inte sända reklam Public service-företagen får inte sända reklam och inte använda sig av produktplacering. UR:s program får inte sponsras alls men SVT och SR får använda sponsring med strikta begränsningar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen