Vad ar speciellt med en hangbro?

Vad är speciellt med en hängbro?

En hängbro är en bro där de bärande krafterna tas upp av kablar, eller kedjor, som förankrats i marken vid brons bägge ändar. Vanligen löper de bärande kablarna eller kedjorna över torn eller pyloner och ligger högre än brobanan. Denna hålls på plats av vertikala stag och hänger således under och mellan bärkablarna.

Vad är fördelen med en hängbro?

Konstruktionen av hängbroar Bropelarna för tyngden vertikalt ner i marken. Kraften som behövs för att bära upp hängbron består dels av en tryckkraft på bropelarna i kombination med dragkraft i stålkablarna. Dessa båda krafter måste tillsammans klara av brons egen tyngd och också de krafter som bron påverkas av t.

Vad är fördelarna med en snedkabelbro?

En fördel med snedkabelbroar framför hängbroar är att man undgår problemet med förankring i marken. De snett spända bärkablarna i en snedkabelbro ger däremot upphov till horisontala krafter i brobanan, som därför måste dimensioneras kraftigare än i en hängbro.

Vilket slitage utsätts en bro för?

Det finns inga delar som utsätts för slitage och måste bytas ut eftersom den är helt uppbyggd kring ramen som hålls på plats av jordtrycket från sidorna.

Vad är skillnaden mellan snedkabelbro och hängbro?

En hängbro består av en styv körbana som hängs upp med hjälp av vertikala stänger från kablar som är spända mellan två pyloner, se figur 3.21 b). En snedkabelbro består av en balkbro på två eller flera stöd.

Vad är det som gör att broar kan gå sönder?

När en konstruktion utsätts för en upprepad kraftpåverkan kan den också brista. Det kallas för utmattning. Det gäller därför att göra en konstruktion tillräckligt hållfast och stabil för sin funktion.

Vad kännetecknar en snedkabelbro?

En snedkabelbro består av en balkbro på två eller flera stöd. Mellan dessa stöd bärs balken upp med sneda kablar utgående från en eller flera pyloner, se figur 3.21 c). Kablarna bildar elastiska stöd och de sneda stödreaktionerna ger upphov till axiala krafter i brobalkarna.

Vad är skillnaden mellan en klaffbro svängbro Lyftbro?

Klaffbro är en sorts öppningsbar bro. Den är en rörlig bro, där en eller ett par delar av bron kan fällas upp i lodrätt eller nära lodrätt läge. Övriga typer av rörliga broar är till exempel svängbro, lyftbro (varvid hela brospannet lyfts rakt upp), och rullbro. Vindbrygga är även en typ av klaffbro.

Vilka material kan det vara lämpligt att bygga en bro på riktigt i?

Broar byggs ofta i stål, speciellt om bron byggs över vatten. Alla slags broar byggs i stål, allt från små gångbroar till kombinerade väg- och järnvägsbroar mellan två länder som Öresundsbron.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen